Стратегія Антикорупційного Форуму Львівщини щодо запобігання та подолання корупції

Стратегія Антикорупційного Форуму Львівщини щодо запобігання та подолання корупції на Львівщині

Цілі та межі Стратегії Антикорупційного Форуму Львівщини

1) Ціль 1: максимально зменшитиобсягикорупції на Львівщині, здійснюючи позитивні перетворення / реформи державно-суспільних процесів у регіоні;

Ціль 2: створити умови / правила гри, коли займатися корупцією невигідно;

Ціль 3:  створити ефективний регіональний приклад подолання корупції / позитивних державно-суспільних перетворень для його розповсюдження на загальнодержавні процеси впровадження антикорупційної реформи;

Ціль 4: Загальне підвищення конкурентоспроможності Львівщини;

Ціль 5: На основі консолідації зусиль створити велику мережеву платформу / простір для громадянського суспільства Львівщини, що стане одним із головних суб’єктів антикорупційних / суспільно-політичних перетворень на Львівщині;

2) Межі здійснення цих перетворень / реформ визначені у ДеклараціїАнтикорупційного форуму;

3) Проект спрямований на подолання та запобігання корупції, реалізацію заходів у таких 10 блоках: 1) у лісовому господарстві Львівщини; 2) запровадження прозорих державних закупівель на Львівщині; 3) у військово-промисловому комплексі на Львівщині; 4) запровадження е-врядування на Львівщині; 5) в органах місцевої влади та ЖКГ Львівщини; 6) у правоохоронних органах та судових органах Львівщини; 7) на митниці та у фіскальних органах на Львівщині; 8) в освіті на Львівщині; 9) дерегуляція у секторі реальної економіки та фінансів Львівщини; 10) формування антикорупційної культури.

 

Загальні механізми та інструменти реалізації Стратегії:

– Регіональний моніторинг реалізації державної антикорупційної політики в частині виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки державними інституціями;формування пропозицій до загальнодержавних та регіональних антикорупційних стратегій та програм (як Державної антикорупційної стратегії 2018-2020 та Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва 2020 року); формування пропозицій до загальнодержавних та регіональних антикорупційних стратегій та програм (як Державної антикорупційної стратегії 2018-2020 та Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва 2020 року).

– Створення експертних груп громадського фінансового моніторингу та антикорупційної експертизи діяльності місцевих органів державної влади, контролю бюджетної політики та політики державних закупівель, а також прийняття положення про громадську експертизу. Визначити критерії віднесення нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів ЛМР, виконавчого органу до таких, що можуть потенційно містити високі корупційні ризики і потребують проведення антикорупційної експертизи;

– Створення інструментів постійної перевірки чиновників на основі подібних до Каталогу фігурантів антикорупційних розслідувань (ФАР) реєстрів та списків осіб, що були звинувачені у корупційних діях; розробка системи моніторингу можливих корупційних ризиків у державних та суспільних організаціях та строгого контролю за діяльністю осіб, що знаходяться в цих точках;

– Створення постійного інструменту моніторингу застосування ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» на Львівщині задля побудови системи прозорості витрат за рахунок платників податків;

– Вживати заходів для підвищення прозорості структури власності з встановленням кінцевих бенефіціарів через створення постійного інструменту моніторингу способу життя чиновників, перевірки та зіставлення інформації з податкових декларацій, витрат та майна державних чиновників та депутатів Львівщини,люстраційної перевірки органів державної влади (у тому числі – майнової), зокрема на основі інструментів подібних до YouControl; контроль декларацій, поданих від регіону до системи електронного декларування;

– Популяризація та стимулювання викриття корупції в суспільстві; початок кампанії на предмет пропозицій від суспільства щодо майнової перевірки місцевих чиновників на основі державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; для мобілізації суспільства на реалізацію моніторингового елементу запровадити «антикорупційні війська» (за моделлю інформаційних);

– Моніторинг відокремлених підрозділів політичних партій на Львівщині на предмет дотримання антикорупційного законодавства, а також вимог щодо фінансування політичних партій;

– Створення центру юридичної підтримки з роботи над системоутворювальними корупційно-кримінальними справами, що породжують корупцію (земельні питання, нерухомість, адміністративні справи), або фактами, що можуть лягти в основу таких справ;

Приймати до центру підтримки справи за умови: наявності систематизованих звернень / матеріалів для кримінального провадження, інформації про посадових / службових осіб, що порушують законодавство України та можуть бути пов’язані з корупцією; наявності кримінального провадження по суті справи та \ або судового процесу;  за умови високого рівня суспільних втрат \ порушення законних інтересів суспільства у певному еквіваленті;  за умови координації справи спільно з Центром юридичної підтримки та на основі Декларації про взаємодію;

– Прийняття обласної та міської програми стимулювання і захисту викривачів корупції та включення до механізму реалізації цієї міської програми Муніципального бюро доброчесності та протидії корупції ЛМР. Достатнє ресурсне, матеріальне, структурне і організаційне забезпечення Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Львівської Міської Ради. Впровадження системи управління ризиками згідно з моделлю COSO;

– Механізм юридичного супроводу справ, переданих до правоохоронних органів з метою повернення незаконно втрачених активів і забезпечення компенсації завданих територіальній громаді м. Львова збитків посадовими та службовими особами, притягнення їх до відповідальності. Залучено ззовні та підготовлено власних компетентних фахівців для представництва та супроводу інтересів територіальної громади м. Львова в правоохоронних органах, судах. Розроблено механізм закріплення юридичного статусу міської влади в таких справах;

– Визначитися з оптимальною структурою громадських колегій / груп тиску при органах державної влади та місцевого самоврядування задля вимог реалізації ними дотичних до антикорупційної діяльності повноважень, задіяння інструментів ініціативи проваджень від ЛОДА;

– Прямий цілеспрямований громадський тиск та тиск через засоби масовоїінформації на органи місцевої влади, створення колективної системи самозахисту та спільного захисту від зовнішніх правопорушень та тиску державних органів;

– Створення системи незалежних інформаційних платформ (сторінок у соцмережах, сайтів, проектів розслідувань) для повідомлення інформації про антикорупційну діяльність, а також використання сучасних інтерактивних систем для аналізу та висвітлення корупційної діяльності, систем прийому звернень від громадян з приводу корупції (CorruptionMap), використання систематичних періодичних соціологічних опитувань «клієнтів» державних органів задля тиску на ці органи;

– Напрацювання чи вдосконалення системних допоміжних матеріалів, практичних рекомендацій та інструкцій задля спрощення реалізації антикорупційного порядку денного, антикорупційної діяльності;

– Систематична взаємодія з експертами та антикорупційними інституціями з метою деталізації спеціальних антикорупційних програм та організації антикорупційних тренінгів та лекцій;

– Створення мережі національних та міжнародних партнерств / кластерів з метою синергії зусиль у антикорупційній діяльності з:

Організаціями: Transparency International Ukraine, Центром протидії корупції, Антикорупційною групою Реанімаційного пакету реформ, центром «Ейдос» та рухом «Під контролем», Громадським люстраційним комітетом, Громадськими радами при місцевих органах влади Львівщини, «Чесно», «Ідея і чин», «Наше право», «Опора», «Центр громадського моніторингу та досліджень», «Свідомі», «Громадський антикорупційний нагляд», Інститутом політичної освіти, Антикорупційним бюро Сокальщини та Антикорупційним форумом у Дрогобичі, проектами журналістських розслідувань «Наші гроші», «Схеми», «Слідство.інфо».

Проектами: антикорупційними проектами Міжнародного фонду «Відродження», антикорупційним проектом «Битва за правду» платформи «Нова країна», проектом Антикорупційного бюро при ЛМР від Ф. Герадтса, проектом «Регуляторного хабу» А. Паляниці.

Державними органами: ТР НАБУ, НАЗК, взаємодія з ЛОДА в контексті коригування антикорупційної програми ЛОДА, а також налагодження системної захищеної роботи з антикорупційними та правоохоронними органами та розробка стратегій щодо антикорупційної взаємодії з такими органами;

– Визначення переліку необхідних змін до законодавства та місцевих регуляторних актів і їх внесення (ініціювання законодавчих змін у Верховній Раді України, зокрема, через профільний комітет із запобігання та протидії корупції, або ухвал у ЛМР чи рішень ЛОДА);

– Застосування інструментів депутатських звернень та запитів (від депутатів ЛМР та Верховної Ради України), а також поданняелектронних петицій до Кабінету Міністрів України;

 

Секторальні пропозиції з подолання та запобігання корупції:

Органи місцевої влади та житлово-комунального господарства

Корупційні ареали / проблеми:

-Питання незаконності створення місцевих органів влади (зокрема, створення ЛМР у 1994 році), що, у свою чергу, тягне за собою практичні наслідки для діяльності (маніпулювання кадрами та структурними підрозділами на основі механізму в.о.);

-Питання власності та права на власність, що виникла в процесі приватизації майна (неможливість отримання свідоцтв та технічних паспортів на власність, конфлікт прав власності між мешканцями та ЛМР, тривалі процеси з шаленими обсягами передачі майна у приватну власність, окрема проблема щодо власності на земельні ділянки навколо будинків, прибудинкові території (конфлікт двох законів), а також питання передачі у власність дахів / горищ);

-Питання відсутності впливу при прийнятті рішень, а саме ухвал ЛМР і Міськоговиконкому, до прикладу, неможливість бути присутнім на засіданні бюджетної комісії;

-Корупційні змови органів місцевої влади та правоохоронних органів щодо взаємного прикриття корупційних правопорушень;

– Корупційні схеми ЖЕКів, у новостворених ОСББ та в муніципальних управлінських компаніях, комунальних підприємствах у сфері енергетики, водопостачання, теплопостачання;

-Отримання «відкатів» за вибір «певного» підрядника на тендері, розкрадання коштів із бюджету ЖКГ шляхом завищення цін на виконувані роботи та заниження державного доходу;

-Корупція сільських рад на «сміттєвій проблемі», проблеми монопольних змов на «сміттєвій тематиці»;

-Корупційні схеми щодо «перетворення» залізного гаража на капітальний задля початку робіт з «реконструкції».

Інструменти / заходи:

Місцевий рівень:

– Посилення антикорупційної спроможності Статуту територіальної громади міста Львова;

-Проведення інвентаризації рішень ЛМР на предмет корупційної складової та інформації про загальні збитки на 4-6 млрд грн., проведення загальної інвентаризації житлових та інших фондів;

-Напрацювання комплексної програми та політики на виведення держави з громад та бізнесу,виведення з бізнесу прямої або опосередкованої участі державних службовців та членів їхніх родин, контроль над потенційним конфліктом інтересів депутатів різних рівнів;

– Спрощення організаційної структури шляхом реінжинірингу процесів роботи всіх підрозділів. Проведення тендеру на визначення виконавця послуг з проведення реінжинірингу структури та функцій виконавчого органу. Усунення дублювання функцій, невластивих функцій, в результаті – чітка і зрозуміла організаційна структура та процеси роботи. Впровадження стандартів системи управління містом (ISO 9001). Проведення тендеру на визначення виконавця послуг із сертифікації міського управління відповідно до стандартів ISO 9001;

-Напрацювання проектів рішень щодо встановлення чіткості регулювання адміністративних повноважень місцевих державних органів, спрощення дозвільних процедур та вимог щодо документів та процедур надання адміністративних послуг. Спрощення процедур прийняття рішень та скорочення часу затвердження документів мінімум на 30%;

-Напрацювання проектів рішень щодо впорядкування особистого прийому (черг), зокрема, через використання «електронної черги» (електронної системи управління чергою), впровадження альтернативних способів звернення за адміністративною послугою, створення єдиної картотеки (електронної бази) бланків, необхідних для отримання адміністративних послуг, та зразків їх заповнення;

– Для 100% адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, розроблення технологічних карток, що чітко регламентують час для надання адміністративних послуг. Строки надання адміністративних послуг зазначені у картках і скорочені на 20%. Керівництво ЛМР щомісяця отримує звіт про відмови у наданні адміністративних послуг, порушення строків їх надання. Запровадження механізму зворотного зв’язку від суб’єктів надання послуг;

-Реалізація проекту з запровадження «культури прозорості» за моделлю Південної Кореї, а саме програми «OPEN» – системи контролю за розглядом заяв громадян чиновниками міської адміністрації;

-Напрацювання проектів рішень щодо забезпечення створення раціональної системи функціонування «антикорупційних гарячих ліній» у всіх органах місцевої влади та самоврядування. Із залученням зовнішніх консультантів проведення аналізу ефективності існуючої системи опрацювання інформації, що надходить на офіційно визначену антикорупційну телефонну лінію міської влади. Удосконалення механізму цієї роботи з метою підвищення її якості та результативності;

-Напрацювання проектів рішень щодо запровадження цілісної адміністративної процедури на засадах «єдиного вікна», створення «універсамів» (або «офісів для громадян») адміністративних послуг;

– Розроблення та впровадження єдиної системи оцінки якості послуг у житлово-комунальній сфері. Запровадження побудинкового обліку споживання житлово-комунальних послуг;

-Запровадження практики, згідно з якою посадова особа знімається з посади, якщо його підлеглого було затримано на отриманні хабара, а також повна заборона на отримання подарунків чиновниками. Введення у показники ефективності керівника показників відсутності корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень у очолюваному ним підрозділі. Запровадження системи мотивації, яка передбачає відповідальність керівників комунальних підприємств і керівників органів управління, які координують діяльність комунальних підприємств, за недосягнення цільових показників або негативні результати аудитів, так само як і преміювання, що залежить від ступеня досягнення цілей;

-Уведення громадського контролю за діяльністю Виконкому ЛМР, комісій при виконавчих органах ЛМР та ЛОДА, удосконалення положення про постійні депутатські комісії при радах ЛМР та ЛОР, а також громадської експертизи рішень щодо розподілу коштів по районах, власності, землі, а також антикорупційного контролю розпоряджень міського голови, цільових фондів, цільових програм, рішень щодо містобудування, оренди комунального майна, стягнень за паркомісця, пайової участі;

– Врегулювання процедур прийняття рішень Виконкому ЛМР, зокрема, необхідності обґрунтованості колегіальних голосувань за позицією «утримався» та «проти»;

– Врегулювання процедур прийняття регуляторних актів на сесії ЛМР, зокрема, обмеження права на внесення змістовних правок до регуляторних актів «з голосу»;

– Прийняття положення про звітування органів влади системи ЛМР;

– Проведення опитування користувачів (експертне співтовариство, журналісти, громадські активісти) з метою виявлення проблем та напрацювання способів покращення доступу до публічної інформації. Розроблення проекту реєстру публічної інформації та інформації з обмеженим доступом з чітким обґрунтуванням причин обмеження доступу відповідно до законодавства. Ведення та регулярне оновлення необхідних реєстрів та баз публічної інформації та інформації з обмеженим доступом;

– Напрацювання проектів рішень щодо забезпечення оприлюднення рішень сесії ради за 10 днів до проведення першого пленарного засідання чергової сесії ради, оприлюднювати повний порядок денний сесій з переліком всіх назв проектів рішень, які плануються розглянути та оприлюднювати рішення ради за 20 робочих днів до розгляду на пленарному засіданні; оприлюднення рішень виконавчого комітету, публікувати та зберігати протоколи засідань виконкому; оприлюднення протоколів, висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій ради; оприлюднення проектів рішень місцевої ради за 20 робочих днів; оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету міської ради за 20 робочих днів; оприлюднення поіменних результатів електронного голосування депутатів міської ради;

– Оприлюднення змін до бюджету за 20 днів до розгляду та прийняття бюджетного регламенту як у ЛМР, так і у ЛОДА; Формування вичерпного переліку документів, які повинні оприлюднюватися та щодо змісту яких повинні проводитися публічні консультації із зацікавленими сторонами. Запровадження процедури дотримання вимог щодо строків, повноти оприлюднення бюджетних документів та бюджетних програм, звітів про їх виконання (наприклад, щодо бюджетних запитів, паспортів та звітів про виконання бюджетних програм). Проведення незалежної експертної оцінки бюджетного процесу щодо реагування на корупційні ризики та практики. Проведення опитування громадської думки з метою оцінювання можливостей для участі громадян та бізнесу в бюджетному процесі як інструменту попередження корупції;

– Розроблення і впровадження порядку розгляду результатів аудиторських звітів Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України, що передбачає їх аналіз та розгляд Радою, виконавчим органом, оприлюднення аудиторських звітів для широкого громадського обговорення, врахування висновків та рекомендацій, а також інші необхідні параметри;

– Оприлюднення інформації про рішення ради щодо про надання чи відмови у виділенні фінансової підтримки, допомоги, про безуспішних претендентів на отримання фінансування, щодо оцінки заходів, на які було надано фінансування; архів рішень про надання/відмову у виділенні фінансової підтримки щонайменше за попередні 2 роки;

– Оприлюднення інформації, що стосується житлової політики, таку як інформація про способи та критерії розподілу житла, повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань та ін. та протоколи засідань комімії, відслідковування черги онлайн, системи електронної реєстрації заяв на житло;

-Забезпечення доступу громадян на пленарні засідання ЛМР, доступу громадян на засідання виконавчого комітету ЛМР, доступу громадян на засідання постійних депутатських комісій,або можливості онлайн-спостереження за ходом таких засідань;

-Напрацювання проектів рішень щодо запровадження прозорих механізмів контролю діяльності за допомогою онлайн-трансляцій, запису та опублікування відео в Інтернеті;

– Оприлюднення на веб-сайті протоколів процедур відбору претендентів в виконавчі органи.; інформування у біографії міського голови про зв’язки з комерційними організаціями і некомерційними організаціями перед вступом на посаду, його освіту та трудовий шлях; протоколів процедур відбору претендентів в виконавчі органи, підсумкових оцінок претендентів конкурсною комісією. Впровадження прозорих конкурсів із залученням експертної громадськості для призначення на посади у виконавчому органі;

-Напрацювати проект визначення порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЛМР, визначення постійної депутатської комісії, яка контролює питання конфлікту інтересів. Створення та постійна актуалізація реєстру депутатів, посадових та службових осіб виконавчого органу, керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що повідомили про конфлікт інтересів, вжиті заходи для його врегулювання (як самостійно особою, так і зовнішні);

– Ухвалення етичних кодексів для службовців, співробітників комунальних підприємств та створення спеціального інструменту для повідомлення про неетичну поведінку, дискримінацію;

-Напрацювання проектів рішень щодо забезпечення розкриття інформації про платежі до місцевих бюджетів, які сплачують суб’єкти господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсів;

-Реалізація можливостей децентралізації для контролю за діяльністю комунального господарства, зокрема, на основі Закону України №1405 за допомогою створення при комунальних підприємствах наглядових рад та оприлюднення інформації комунальними підприємствами, а саме щодо проведення незалежних аудитів, перевірок річних планів закупівель, аудиторських висновків, фінансових звітів, договорів з підрядниками та субпідрядниками, порядку формування тарифів, річних звітів наглядових рад, операцій з бюджетами та організаціями; реєстрація комунальних підприємств на Порталі публічних фінансів (e-data); Розроблення, прийняття та виконання у юридичних особах комунальної форми власності антикорупційних програм. Здійснення моніторингу виконання антикорупційних програм із залученням незалежних громадських організацій, зокрема у юридичних особах комунальної форми власності, що здійснюють діяльність у сферах із високими корупційними ризиками. Опридюднення результатів проведених моніторингів та стану виконання наданих рекомендацій на Єдиному веб-порталі та на веб-сайтах комунальних підприємств. Розроблення форми інформаційного паспорта кожного комунального підприємства, установи та організації, розмістити його на Єдиному веб-порталі територіальної громади. Розроблення та впровадження вимірюваних й адекватних цілей, завдань та показників ефективності діяльності, що для 100% комунальних підприємств зафіксовані в контрактах директорів, а також оприлюднені на веб-сайтах підприємств. Систематичне проведення моніторингу прогнозованих і реальних досягнень юридичних осіб, які засновані на комунальній власності територіальної громади м. Львова (аналіз їх фінансових планів, ключових показників ефективності, звітів про виконання планів, звітів про цільове використання внесків у статутний капітал та ін.). Розроблення та внесення змін до відповідних актів, що врегульовують обов’язкову відповідальність керівника  комунального підприємства, в тому числі звільнення з посади, за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення його підлеглих (підкріплені рішенням суду), а також внести відповідні зміни до типового контракту з керівником комунального підприємства;

-Напрацювання проектів рішень щодо вдосконалення регламентів органів місцевої влади, запровадження доступного механізму ініціювання громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян, громадської експертизи, електронних петицій, консультацій з громадою;

-Забезпечення реалізації рішення щодо заборони відчуження комунального майна неаукціонним способом; опублікування відомостей про житлові приміщення, які знаходяться у власності громади; інформації про способи та критерії розподілу житла, інформації про актуальні результати та протоколи продажу або оренди майна громади, архіву за останні три роки, а також протоколів про результати відкритих процесів продажу або оренди майна громади, перелік всіх об’єктів та приміщень комунальної власності на веб-сайті. Формування реєстру договорів оренди державного майна, орендодавцем якого є Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва;

– Запровадження пілотних проектів “пактів доброчесності” в інфраструктурних проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати, шляхом формування тристороннього (уряд – бізнес – громадськість) механізму контролю за плануванням та реалізацією таких проектів, цільового та ефективного витрачання відповідних коштів;

– Створити систему електронної реєстрації дозволів на встановлення тимчасових споруд, МАФів, терас тощо; Запровадження відеозвітування  про знесення незаконно збудованих/ встановлених споруд та малих архітектурних форм, а також під час виконання «прихованих» робіт на об’єктах благоустрою населених пунктів. Укомплектування засобами відеоспостереження та відеофіксації інспекторів з благоустрою;

– Розроблення та затвердження нового Порядку визначення розмірів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Загальнодержавний рівень:

-Напрацювання проектів рішень щодо запровадження системи оплати праці державних службовців згідно з формулою, прив’язаною до середньої заробітної платні працівників приватного сектора;

-Напрацювання проектів рішень щодо розширення функції вже чинних підрозділів адміністративного контролю, забезпечення незалежності підрозділів із питань внутрішнього адміністративного контролю та протидії корупції, удосконалення процедури проведення службових розслідувань у частині підстав та способу прийняття рішення щодо розслідування, способу та термінів проведення розслідування;

-Напрацювання проектів рішень щодо лобіювання прийняття та введення в дію єдиної державної системи моніторингу (зокрема, в контексті контролю за тарифами та сферою ЖКГ);

-Напрацювання проектів рішень щодо контрольованої щорічної звітності державних посадовців про їхнє майно, активи і борги; надання спеціалізованому прокурору права перевіряти будь-які банківські, акціонерні і розрахункові рахунки осіб, підозрюваних у порушенні антикорупційного законодавства;

-Створення єдиної системи інформаторів за моделлю Sarbanes-OxleyAct, що скасовує відповідальність і захищає внутрішніх інформаторів, мотивує інформаторів через отримання частки від повернутих корупційних коштів до бюджету.

 

Тендери (державні закупівлі)

Інструменти / заходи:

Місцевий рівень:

–Контроль запровадження прозорих державних закупівель на основі системи Prozorro та аналіз впровадження системи Prozorro для її систематичного вдосконалення (на основі контакту з Міністерством економічного розвитку та партнерами / авторами реформи);

– Встановленння практики зовнішніх незалежних моніторингів (при складних/об’ємних закупівлях). Введення антикорупційних інструментів на етапах «до» та «після» проведення конкурсних торгів. Розроблення механізму та забезпечення систематичного оприлюднення інформації про засідання комітетів конкурсних торгів усіх розпорядників бюджетних коштів. Запровадження системи зовнішнього та внутрішнього моніторингу корупційних ризиків на всіх етапах проведення державних закупівель. Проведення за участю громадськості експертних опитувань, фокус-груп, інтерв’ювання бізнес-асоціацій та громадських об’єднань підприємців з метою оцінювання можливостей для прозорої та справедливої участі в конкурсних закупівлях за бюджетні кошти. Створення систему моніторингу стану розрахунків розпорядників бюджетних коштів з постачальниками товарів, робіт, послуг за виконаними договорами;

– Запровадження автоматичної системи моніторингу цін у розрізі договорів на закупівлі. Оприлюднення інформації результатів моніторингу закупівельних цін;

–Проведення тренінгів для бізнесу щодо використання відповідних інструментів, входження ними на ринок закупівель для посилення конкуренції задля подолання стійкого стереотипу бізнесу щодо неможливості проведення чесних конкурсів та потенційних можливостей чесної участі у таких конкурсах, подолання стійкого негативного ставлення до закупівель;

–Зміна регламентів щодо допорогових закупівель органами місцевої влади задля оптимізації та оживлення цього інструменту, розробка рішень щодо зміни / підтягування порогів закупівель;

–Моніторинг державних закупівель на предмет викриття зловживань, зокрема, через електронні механізми індексу ФОКС (формальних ознак корупційної складової) та напрацювань «Антикорупційного монітору», створення умов для унеможливлення проведення реальних тендерів на етапі визначення умов проведення тендеру ;

– Оприлюднення інформації про всі закупівлі здійснені підпорядкованими комунальними органами, установами та підприємствами на суму до 50 тис., інформацію про актуальні закупівлі всього міста, а також узагальнену інформацію про результати закупівель за попередні три роки (конкурентні/неконкурентні, допорогові/надпорогові, кількість та сума контрактів, топ закупівельники/переможці);

– Адвокація громадсько-суспільного тиску, зокрема, на структури ЛМР та ЛОДА, для роботи з людьми щодо впровадження прийнятих директив / наказів у сфері тендерів, тиск на органи контролю, зокрема, Державну аудиторську службу, що єдина володіє компетенцією на перевірку зловживань у сфері державних закупівель, проведення перевірок за участі представників ГО;

–Контроль за діяльністю юридичних фірм як одного з джерел продукування корупційних схем у тендерах (ринку від 3,5 до 5 млнгрн).

Загальнодержавний рівень:

–Напрацювання проекту закону щодо забезпечення та функціонування системи накладення заборони на участь у процедурах закупівель (стосовно фізичних та юридичних осіб, які були притягнуті до відповідальності за корупційні або пов’язані з процедурою закупівель правопорушення) та створити реєстр недобросовісних учасників державних закупівель.

– Створення єдиного державного реєстру юридичних осіб, причетних до корупції, з метою виключення можливості їх участі у виконанні державних замовлень і контрактів, одержання державних кредитів, пільг з оподаткування, субсидій і субвенцій; забезпечити вільний доступ до такого реєстру через Інтернет.

 

Дерегуляція та сектор реальної економіки і фінансів

Корупційні ареали / схеми:

-Корупційні схеми щодо умовного продажу, продажу конфіскованого майна, схеми під час судових процесів щодо стягнення боргів;

-Операційна діяльність МАФів, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на встановлення літніх майданчиків, незаконні будівництва, конкурси на оренду приміщень, виділення житлових площ;

-Практики земельного та бізнес-рейдерства на фоні реалізації процедур «узаконення» (механізму добросовісного набувача).

Інструменти / заходи:

Місцевий рівень:

– Ініціювання добровільного прийняття бізнесом комплексних антикорупційних програм, яка має містити: впровадження комплаєнс-систем, що забезпечують дотримання міжнародного і місцевого законодавства, а також внутрішніх політик; впровадження кодексу поведінки як невід’ємної складової внутрішніх політик і процедур компанії; впровадження внутрішньої системи інформування про випадки корупції та порушення кодексу поведінки (т. зв. «гарячої лінії»), а також запровадження статусу інформаторів та викривачів корупції; розробка карти ризиків компанії в розрізі сфер діяльності компанії та регіонів; впровадження процесу перевірки клієнтів, основних постачальників і посередників; встановлення внутрішніх і зовнішніх систем контролю в сфері бухгалтерського обліку; регулярні або «ad-hoc» перевірки на ризики недотримання антикорупційного законодавства; запровадження системи навчання співробітників компанії, задіяних на посадах, найбільш схильних до корупційних ризиків, а також введення при наймі працівників процедури підписання етичної політики підприємства; розробка системи дисциплінарних заходів щодо порушників кодексу поведінки; впровадження системи моніторингу та оцінки наявних у компанії антикорупційних заходів; відповідальність керівництва компаній за впровадження заходів, спрямованих на запобігання та попередження корупції та хабарництва у компанії;

– Створення групи з перегляду всієї місцевої регуляторної бази разом з фільтром поганих рішень на основі принципів мінімальної достатності та прозорого публічного застосування аналізу регуляторного впливу;

– Напрацювання проектів рішень зі зниження бар’єрів входу на ринок, пов’язаних з необхідністю отримання різноманітних дозволів;

– Утворення місцевого аналога інституту бізнес-омбудсмена, який публічно представляє інтереси бізнесу перед владою та веде постійний діалог з бізнесом в питаннях антикорупційної поведінки приватного сектора;

– Напрацювання проектів рішень щодо запровадження електронної звітності підприємницької діяльності, створення реєстрів «корумпованих підприємств» (що передбачає позбавлення права виконувати будь-які державні замовлення);

– Запровадження електронного реєстру листків непрацездатності з метою унеможливлення зловживань під час їх обігу;

– Обговорення на круглих столах та лобіювання застосування прозорих та електронних інструментів, зокрема, доступу до єдиного вікна;

– Напрацювання проектів рішень щодо вирішення проблем з цифровим підписом,  серверами, що падають, та так званими «технічними помилками»;

– Запровадження комплексної системи заходів щодо стимулювання бізнесу задля запровадження антикорупційної прихильності та забезпечення прозорості корпоративного менеджменту. Розроблення за участю представників бізнесу, об’єднань підприємців та професійних спілок стратегії щодо підтримки імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі (рекомендації ОЕСР щодо кращої практики у сфері внутрішнього контролю, етики та забезпечення дотримання законодавства, Бізнес-принципи Transparency International щодо боротьби з корупцією) та сприяти розвитку саморегулювання в приватному секторі;

Загальнодержавний рівень:

– Прийняття в Україні закону по аналогії з американський FCPA (Закон про корупцію за кордоном), британським UKBA (Закон про хабарництво) та французьким Sapin II, що запроваджують міжнародні стандарти для бізнесу для управління ризиками потенційного залучення в корупційні правовідносини для українських компаній як в Україні, так і за кордоном;

– Напрацювання проектів рішень щодо запровадження системної дерегуляції (фіскальних органів, органів контролю та правил гри в цілому) та як наслідок детінізації бізнесу, зміна підходу «презумпції винуватості» бізнесу, корупційногенних вимог щодо зменшення обороту;

– Впровадження процедури відеофіксації під час здійснення працівниками Держпродспоживслужби заходів державного контролю (нагляду);

– Експертне обговорення необхідності курсу на обмеження готівкового обігу у підприємницькій діяльності при збереженні свободи вибору підприємця в рамках запровадження електронного оподаткування, враховуючи досвід з ПДВ (автоматичний податок, доступ до банківського руху коштів) і як наслідок – скасування інституту перевірок;

– Напрацювати проекти рішень щодо обов’язку банківських установ надавати правоохоронним органам інформацію про операції з грошима у розмірі понад 20 тис. грн. та обмежити використання готівки при операціях купівлі-продажу;

– Ужиття заходів щодо запровадження порядку здійснення розрахунків між господарськими структурами на суми понад 200 тис. грн. лише через банківські установи;

– Введення системи автоматичного блокування похідних нотаріальних операцій з майном з «обтяженнями»;

– Ухвалення законодавства щодо визначення правових засад лобіювання.

 

Електронне врядування

Проблема: Обмеження доступу до публічної інформації (по суті, заблокованість цього інструменту через проблеми законодавства за відсутності органу контролю та відповідальності за невиконання),

Інструменти / заходи:

-Запровадження ефективної прозорої системи щодо дій чиновників, взаємодії з IT-сектором, профільними органами державної влади щодо всебічного запровадження на Львівщині електронного врядування, а також ефективного посилення інструменту електронних петицій;

-Запровадження комплексу G2C (governmenttocitizens) або «Уряд – громадянам» (організація зворотного зв’язку з громадянами), G2E (governmenttoemployees) або «Уряд – службовцям» (автоматизація процесів співпраці урядової системи зі службовцями, чиновниками, консультантами на місцях), G2B (governmenttobusiness) або «Уряд – бізнесу» (автоматизація податкових виплат, проведення електронних тендерів), G2G (governmenttogovernment) або «Уряд – уряду» (автоматизація відносин і документообігу між відомствами);

-Перехід до безпаперових засідань, користуючись електронною мережею документації в інтернеті;

-Запровадження порталу відкритих даних;

-Напрацювання проектів рішень щодо публічності звітів ЛМР;

-Напрацювання проектів рішень щодо посилення інструментів участі громади, онлайн-надання послуг, особистого онлайн-кабінету, картки мешканця;

-Напрацювання проектів рішень з метою деперсоналізації послуг за допомогою онлайн­транзакцій;

-Напрацювання проектів рішень щодо запровадження Е-нотаріату та електронної візи;

 

Державна фіскальна служба та митниця

Корупційні ареали / корупціоногенніфактори:

Державна фіскальна служба:

–Непоодинокі факти свавілля службовців органів контролю, корупційні «змови» при проведенні перевірок підприємств та нарахуванні штрафних санкцій;

–Непрозорість при призначенні на керівні посади в системі ДФС;

–Корупція на видачі патентів та ліцензій;

–Заплутаність фіскального законодавства України та його вільне трактування, небажання відповідних державних інституцій (перш за все, фіскальних органів) змінювати фіскальне законодавство (зокрема, його положення , що стосуються податку на додану вартість) через наявність значних корупційних перспектив та перспектив незаконного збагачення;

–Податковий нігілізм громадян;

Митниця:

–Існування сірих схем зі здешевленням завезених товарів, контрабандних схем через відсутність перехідних документів, зловживанням на методах оцінки вартості товарів при розмитненні;

–Корупція на маніпулюванні вибору ставок ввізного мита, корупційна схема з підмін групи товару;

–Існування індикативних цін на внутрішніх постах.

Інструменти / заходи:

Місцевий рівень:

Державна фіскальна служба:

–Превентивне висвітлення у ЗМІ діяльності ДФС на конкретних підприємствах згідно з планами перевірок на квартал;

–Напрацювання ідей щодо посилення інституційної спроможності Громадської Ради при ГУ ДФС щодо реагування на зловживання під час податкових перевірок / оскарженні актів перевірок, громадського обговорення кандидатур на призначення керівників, дорадчої діяльності при розробці змін до податкового та митного законодавства;

–Проведення круглого столу щодо ефективності підходу рівності усіх систем оподаткування, зокрема, запровадження однакового рівня податків у загальній та спрощеній системі оподаткування;

–Напрацювання механізмів щодо «безконтактного» отримання послуг від органів ДФС щодо отримання довідок, реєстрації та постановка на різні обліки в органах ДФС шляхом подання відповідного запиту;

Митниця:

–Реалізація заходів у рамках просвітницької діяльності, що спрямована на пояснення, що, до прикладу, завезення товарів з Європи без мита і з ПДВ без корупції є вигіднішим; проведення просвітницьких заходів щодо головних етапів проходження митних процесів: акциз – мито – ПДВ;

–Проведення експертного обговорення з метою уніфікації з електронною системою AsycudaWorld для використання на митниці; загальне скорочення кількості документів для проходження митниці;

–Напрацювання проектів рішень щодо запровадження інституту митного поліцейського (з роботою під камеру), запровадження відеоспостереження за роботою інспекторів митниці з прямою трансляцією на єдиний диспетчерський пункт та в Інтернет, використання сучасних сканувальних систем для машин та контейнерів;

Загальнодержавний рівень:

Державна фіскальна служба:

–Напрацювання проектів рішень щодо встановлення єдиної системи / методу оцінки через єдину базу оцінки, або фіксованих ставок без ПДВ, запровадженняповної прозорості сум, строків, компаній, яким повертається ПДВ, обговорення потенційних змін до Податкового кодексу України, що передбачають повне скасування ПДВ;

–Напрацювання проектів рішень щодо звуження поняття податкової таємниці та підвищення рівня інформованості державно-адміністративних органів;

–Напрацювання проектів рішень щодо встановлення системи індивідуальної відповідальності за акти перевірок та застосування механізму «здачі перевіряючого», посилення податкової дисципліни;

–Вживання заходів з метою прийняття рішення про розформування Санітарної епідеміологічної служби та Пожежної інспекції та передача в контроль громадсько-приватного сектору сертифікатних органів;

–Напрацювання проектів рішень щодо надання очільникам місцевої громади / органів влади права на призначення / зміну керівників місцевих фіскальних органів, або запровадження єдиної системи відкритих конкурсів у ДФС;

–Напрацювання проектів законодавчих змін щодо вилучення з Податкового кодексу та інших актів усіх пільг та преференцій, що породжують нерівноправність підприємницької діяльності;

Митниця:

–Напрацювання проектів рішень щодо встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, а також на доставку їх до митниць призначення.

 

Правоохоронні органи та суди

Інструменти / заходи:

Місцевий рівень:

–Створення системи постійного громадського нагляду за діяльністю та конкурсними відборами у правоохоронних органах; контроль процесуальногорозвиткуокремихкорупційних справ, громадський тиск із метою розкриття інформації про процесуальний розвиток справ;

–Вживання заходів щодо звільнення суддів, що не мають права перебувати на посаді (наявність психіатричної довідки, відсутність присяги);

–Громадський тиск та тиск через засоби масової інформації за умов створення особливих публічних інструментів, таких як рейтинги довіри та «чорні списки» у правоохоронних органах та просування у медіа-просторі кримінальних справ на стадії, близькій до виграшу / фінальній стадії;

–Напрацювання проектів щодо забезпечення відкритості українських судів через обладнання залів засідань відеокамерами та мікрофонами, які дозволять фіксувати хід судових засідань та поведінку кожного з їхніх учасників (суддів, прокурорів, адвокатів, протоколістів);

Загальнодержавний рівень:

– Зміна принципів формування територіальної мережі органів прокуратури з метою ліквідації корупціогенних чинників у вигляді “корупційних альянсів” місцевих органів виконавчої влади, прокуратури та судів. Створення місцевої поліції;

–Напрацювання проектів рішень з метою контролю, протидії та профілактики корупційних дій посадових осіб за використання можливості негласних помічників із середовища самих правоохоронців та «прихованих камер»; підтримання контакту з представниками бізнесу, які вимушені «співпрацювати» з правоохоронцями; напрацювати законодавство щодо статусу приватних детективних агенцій;

–Напрацювання проектів рішень щодо посилення використання можливостей слідчих і прокурорів щодо отримання дозволів на проведення негласних слідчих дій у судах за межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування;

–Напрацювати зміни в законодавстві України, які б дозволяли провокацію хабара, а також створення спеціальної «служби провокаторів»; указані зміни необхідно ретельно пропрацювати з метою унеможливлення фальсифікації матеріалів кримінальних проваджень;

–Напрацювати та просувати зміни до законодавства щодо створення Слідчого комітету при Міністерстві юстиції України;

–Поставити у ВР питання про відновлення діяльності корпусу народних засідателів у судових процесах та надати їм статус для їх охорони;

–Напрацювання механізмів з метою примусу до виконання державою її міжнародних зобов’язань перед Європейським судом з прав людини щодо виконання рішень та компенсації шкоди.

 

Лісове господарство

Інструменти / заходи:

Місцевий рівень:

Ініціювання масових акцій протесту у специфічних формах або виїзд спеціальних контрольних груп («Карпати Є») з метою створення умов для проведення бухгалтерського та екологічного аудиту лісогосподарств;

Систематизувати всі звернення/матеріали кримінальних проваджень для формування загальної картини, де саме і які правопорушення зафіксовано, систематизація   інформації про посадових\службових осіб, які гальмують процес переведення діяльності лісогосподарських підприємств у виключно законну площину (на основі Посібника «Прозорі заготівлі»), ініціювати відповідальність винних у вчиненні злочинів щодо використання лісових ресурсів у Старосамбірському районі;

– Проведення перевірок та незалежного аудиту діяльності підприємств у сфері лісового господарства Львівщини (Старосамбірський ГАЛСІЛЬЛІС і Стрийське ДЛМГ як пілотні проекти для заміни керівника, здійснення аудитування і переведення в законну площину діяльності);

– Реалізація процедури звільнення керівництва підприємства (згідно з п. 7.3.2 Статуту Підприємства за рішення районної ради) та призначення нового керівництва на основі відкритого конкурсу, контроль діяльності новопризначених керівників через внесення змін до статутів та видання внутрішніх наказів,створення прикладу правильного господарювання;

– Наведення ладу в лісовому господарстві сфери діяльності підприємства шляхом внутрішніх наказів,внесення змін до статуту в частині вдосконалення системи співробітництва двох засновників Підприємства, а також спроби ініціювати введення мораторію на лісогосподарські роботи у конкретних ділянках лісу, спроби створити локальні об’єкти ПЗФ (заказники) у найпроблемніших місцях (рішенням облради) / Національний парк;

– Заміна товарної біржі з Львівської універсальної, з якої здійснюється продаж кругляка, розглянути варіанти співпраці з Прозорро;

Проведення прозорих торгів серед  підприємців, які претендують отримати ділянки для проведення  рубок;

Установлення обов’язку для підприємця щодо наявності спеціалізованої бригади і відповідно зареєстрованої техніки (практику розроблення рубок підприємцями потрібно обмежувати, ліс повинні рубати фахівці з лісгоспів, а підприємці мають купляти продукцію вже на нижніх складах);

– Будь-які рубки повинні погоджувати сесія села (селища, міста);погодження рубок повинно відбуватися завчасно, до виписування лісорубного квитка, а не після, коли вже лісгосп погодив і відвів рубку;для погодження рубок в сільську(селищну, міську) ради лісгоспи повинні подати всі необхідні доказові документи про необхідність проведення рубки;

Прозорість лісової рубки: маркування на дверках, у сільських (селищних, міських) радах стенди, на яких розміщувати  карти рубок, схеми;

При роботі в лісі використовувати техніку, яка не завдає шкоди екології, молодим деревам, траві. Обмежити роботу в лісі техніки на гусеничному ходу;рух важкої техніки (більше 10 тон) комунальними сільськими (селищними, міськими) дорогами може здійснюватися тільки за сприятливих погодних  умов (дощ, спека – не можна);

Увести поняття погодження закінчення рубки, тобто лісгосп повинен отримати дозвіл на закінчення рубки після того, як дотримається всіх умов ведення рубки, ліквідації негативних наслідків рубки;

Загальнодержавний рівень:

–  Ліквідація або перерозподіл функцій / підпорядкування у лісовому господарстві Львівщини, зокрема, використання досвіду Польщі щодо «демонополізації» функцій у лісовому господарстві, перепідпорядкування окремих ланок процесу (лісової охорони задля створення «лісової поліції»);

– Ініціювання у публічному просторі необхідності нового законодавчого регулювання діяльності у лісовому господарстві через народних депутатів (лобіювання законів про праліси та редакції санітарних правил від Фонду природи щодо заборони суцільних та санітарних рубок);

Збільшити відповідальність за злочини у сфері лісокористування;

Обмежити вивіз круглого лісу (за рішенням районних і обласних рад) за межі районів і областей.

 

Військово-промисловий комплекс

Корупційні ареали:

Постачання армії та ціноутворення на торгах;

Корупція на оборонних підприємствах (державні закупівлі);

Корупція у військових частинах (закупівля харчування та інших товарів);

Корупція у військкоматах (відкуп від проходження військової служби);

Корупція на військових полігонах (вивезення продукції, корупції з бензином та іншими ресурсами), використання армійських площ та корупція у військових містечках та воєнних гарнізонах;

Непрозоре зовнішнє фінансування збройних сил;

Корупція у військових навчальних закладах.

Інструменти / заходи:

– Ініціювання кримінальних проваджень через залучення експертів / колишніх співробітників у якості інформаторів.

 

Освіта

Корупційні ареали:

За видом: корупція при наборі / прийнятті на роботу працівників, побори в освітньому процесі (корупція щодо атестатів у школах); фінанси (порушення правил і процедур в обхід критеріїв, роздування затрат і діяльності, розкрадання); виділення конкретних дотацій – стипендій, доплат; будівництво, утримання і ремонт (шахрайство під час проведення тендерів, змова між постачальниками, розкрадання, маніпулювання даними, дії в обхід процедури складання карти потреб навчального закладу, неправдиві поставки); розподіл обладнання, меблів, матеріалів – транспорт, підручники, харчування ін.; написання підручників, дії в обхід закону про авторські права; приватне репетиторство без сплати податків; ліцензування та акредитація освітніх програм (шахрайство під час акредитації;академічна недоброчесність);

За стадіями: корупція під час вступу до ВНЗ, поселенні до гуртожитку, виборі цільового направлення, поточному оцінюванні / на модулях, на іспитах та заліках, при проведенні конкурсів на закордонне стажування чи для участі у програмах академічного обміну, при визнанні результатів академічної мобільності, під час захисту наукових робіт, під час видачі медичної довідки, при вступі на магістратуру.

Інструменти / заходи:

Місцевий рівень:

– Громадський тиск щодо: Управління освіти та Міської ради; ЛОДА в контексті діяльності ПТУ, коледжів, інтернатів;

Ужиття заходів щодо посилення студентського контролю ВНЗ через представництво від органів студентського самоврядування,а також залучення представників ОСС до складу екзаменаційних комісій;

Проведення громадської кампанії чи руху «За чесний університет»;

Забезпечення максимальної прозорості ВНЗ згідно із Законом України «Про вищу освіту», напрацювання проектів рішень та лобіювання застосування прозорих та електронних інструментів у освіті, зокрема, публічної електронної бази вакантних посад, публічності при оголошенні вакантних посад, а також відкритості конкурсів на посади, зокрема, керівників шкіл, а також у рамках територіальних громад;  запровадження реальних інструментів електронного оформлення дітейв дитсадки і школи, забезпечення колегіального доступу до електронної інформації; електронне поселення студентів до гуртожитків; запровадження електронних журналів, тестових / електронних форм оцінювання знань;

Запровадження контролю щодо проведення справді вільних виборів на всі керівні посади в університетах і лише на альтернативній основі;

Підвищення прозорості шляхом стандартизації фінансових процедур, однорідних правил управління кадрами, гармонізації правил проведення закупівель, а також прийняття узгодженого формату підготовки фінансових звітів на рівні школи і проміжного органу управління, запровадження транспарентного та партисипативного місцевого бюджетного процесу;

Проведення тренінгів з метою посилення механізму та підвищення навичок управління, бухгалтерської звітності, проведення моніторингів і аудитів освітніх закладів;

Напрацювання проектів рішень щодо обов’язкової порівняльної звітності навчальних закладів за схемою «середній бал атестата учня – середній бал ЗНО, річний бал із обраного предмета – відповідний предметний бал ЗНО». За результатами перевірок у школах, де будуть разючі відмінності, проводити переатестацію педколективу із залученням ЗМІ;

Запровадження системи зовнішнього оцінювання з основних предметів на визначених етапах навчання («зовнішнє тестування, перевірка та екзаменування викладачами, запрошеними з інших ВНЗ»);

Створення незалежних експертних комiсiй, які могли б контролювати загальну якiсть знань поза іспитами,які могли б проводити сертифікацію випускників вишів для певних професій (лікарі, вчителі, психологи, правники, тощо);

Напрацювання проектів рішень щодо заборони реклами надання «послуг» із написання рефератів, курсових і дипломних робіт, дисертацій, а також запровадження технологій виявлення плагіату («уведення національної програми «Анти-плагіат» для перевірки самостійності виконання курсових і дипломних робіт»; вдосконалення законодавчої бази для уможливлення позбавляти осіб наукових ступенів після виявлення плагіату);

Запровадження ефективного державного моніторингу та громадського контролю за земельними ділянками та об’єктами державної власності юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН, шляхом створення відкритої інформаційної інтерактивної карти таких об’єктів.

Загальнодержавний рівень:

Напрацювання проектів рішень для створення та фінансового контролю благодійних фондів задля уникнення корупції батьківських комітетів, а також спрощення і гармонізація законодавства щодо руху коштів благодійних фондів;

– Напрацювання проектів рішень з метою підвищення матеріального забезпечення співробітників сфери освіти,преміювання визначних академічних і наукових досягнень викладачів,скорочення державних місць у вищій освіті з підняттям зарплат викладачам;

Проведення круглих столів з метою обговорення зменшення державної частки у системі освіти, посилення автономності та часткова приватизація системи освіти,забезпечення абітурієнту з державним фінансуванням можливості обирати приватний ВНЗ для навчання;

Напрацювання проектів рішень щодо ваучерного фінансування для здобувачів вищої освіти (гроші за студентом);

Напрацювання проектів рішень щодо загального скорочення кількості вищих навчальних закладів, оптимізація мережі вищих навчальних закладів з метою підвищення якості і більш ефективного використання ресурсів;

Напрацювання рішень щодо запровадження ЗНО після 9-го класу для вступу в старшу школу та при вступі на магістратуру;

– Підвищення конкуренції у сфері післядипломної педагогічної освіти шляхом створення альтернативних осередків післядипломної педагогічної освіти для підвищення кваліфікації вчителів шкіл; запровадити принцип «гроші йдуть за вчителем» для професійного розвитку вчителів;

– Сприяти створенню відповідно до Закону України «Про вищу освіту» незалежних агентств із забезпечення якості вищої освіти.

 

Антикорупційна культура в суспільстві

Проблема:

76% львів’ян вважають корупцію значною проблемою Львова;

65% українців стикаються з корупцією хоча б раз на рік, 63% вважають рівень корупції значним та що в Україні неможливо стати багатим чесно, а 80% вважають, що після Євромайдану корупції стало більше;

7% українців вірять в успіх антикорупційної реформи / боротьби;

Причини суспільної корупції: 1) так простіше і легше вирішити проблеми (33,6 %); 2) це вже стало нормою життя (19,8 %); 3) бо хабарі вимагають (18 %); 4) українське законодавство надто заплутане, i людинiсамостiйнонiколи у ньому не розібратись (9,5 %); 5) люди часто хочуть того, що за законом їм не належить (6,6 %), тобто це компенсація браку ринкових механізмів, засіб уникнення відповідальності, засіб подолання бюрократичних перепон та засіб отримання соціально-економічної вигоди. Лише 8% при дачі хабара мають позитивні емоції, але аж 56% мають позитивні емоції при його отриманні. 60% відчувають позитивні емоції у випадку повідомлення про корупцію. При цьому загалом 67% вважають, що корупція вкорінилася в українській культурі.

Мета: формування антикорупційної культури суспільства – негативного ставлення громадян до корупції та готовності протидіяти їй (підвищення обізнаності, зміна у поведінці, проактивні дії, підтримка).

Інструменти / заходи:

Напрацювання регіонального варіанту Стратегії антикорупційних комунікацій Національної ради реформ та проекту “Декорупція”;

Проведенняінформаційно-просвітницькоїкампанії з цілеспрямованогоформування негативного ставлення/думки до корупції в громадян. Плани навчальних заходів передбачають проведення конференцій, лекцій, тренінгів, круглих столів, семінарів, конкурсів, брифінгів для преси та інших заходів із залученням експертів, розроблення і популяризацію інформаційних матеріалів тощо;

Проведення опитувань та соціологічних досліджень, які допоможуть ефективному розвитку антикорупційної кампанії. Проведення вимірювання рівня сприйняття корупції у місті Львові. Забезпечення організації досліджень стану корупції відповідно до загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, розробленої НАЗК та затвердженої Кабінетом Міністрів України. Проведення регулярних досліджень для вивчення стану корупції у сферах з найвищими корупційними ризиками та проявами. Залучення до технічних завдань проведення досліджень на конкурсній основі експертних організацій. Проведення публічного обговорення результатів моніторингу ефективності антикорупційних ініціатив;

Проведення заходів у залежності від цільової аудиторії, на яку розрахований той чи інший проект кампанії;

Участь у ґрантових програмах, спрямованих на проведення заходів, що стосуються боротьби з корупцією задля ефективності кампанії;

– Створення у всіх комунальних ЗМІ рубрик, спеціально присвячених проблемам боротьби з корупцією. Вихід інформаційних матеріалів у таких рубриках відбувається не рідше, ніж раз на місяць;

Розробка аудіо- та відеороликів, розміщення інформаційних матеріалів у ЗМІ, використання засобів зовнішньої реклами, тематичних програм тощо;

Проведення масових заходів, конкурсів, що сприятимуть боротьбі з корупцією;

Створення недержавного антикорупційного PR-агенства;

– Поглиблення співпраці з місцевими церквами з метою поширення антикорупційного вчення Церкви та сприйняття нею корупції як форми богохульства і виду раку, що обтяжує наші життя. Впроваджувати спільні освітні і соціальні ініціативи з пробудження совісті, створення менталітету свободи і справедливості для загального блага, відновлення практично втраченого союзу краси, культури, мистецтва і справедливості. Визначити роль Церкви та мирян у боротьбі проти корупції та організованої злочинності;

– Вивчення і впровадження на місцевому рівні досвіду застосування указу Понтифіка про відлучення від церкви організованих злочинних груп і відлучення за корупцію;

– Визначити історичні та сучасні наслідки корупції (соціальні, економічні, політичні, інституційні, культурні, духовні), починаючи від точних фактів, процесів, подій та інформування про це громадськості. Дослідити взаємозв’язок корупції з дефіцитом миру та демократії, інституційною слабкістю, соціальною несправедливістю;

 – Дати слово жертвам корупції і поширюватиме особисті історії. Створити відкритий дискусійний форум за кількома каналами (веб, видавництво, медіа, мистецтво) та просування позиції в соціальних мережах: Facebook / Twitter / YouTube / Instagram. Реалізовувати видавничі ініціативи, зустрічі, дебати, мистецькі заходи; документальні фільми та електронні журнали; сприяти діям у школах, університетах, громадських організаціях. Збирати тексти, документи, книги та аудіовізуальні матеріали, заохочуючи обмін інформацією для прийняття спільних ініціатив. Визначити і розповідати про найкращі практики.

 

Виклики та ризики для реалізації Стратегії

– Посилення спротиву органів державної влади щодо реалізації антикорупційних інструментів (відмова окремих органів державної влади щодо прийняття антикорупційних постанов та ухвал);

– Блокування просування напрацьованих кримінальних справ у правоохоронних органах та судах;

– Спротив окремих суспільних груп щодо запровадження важливих для антикорупційної діяльності прогресивних елементів (до прикладу, в результаті подолання корупції на незаконній лісорубній діяльності);

– Реалізація дискредитаційних інформаційних кампаній проти проекту;

– Загрози особистій безпеці активістів проекту.

 

Очікуваний вплив та результати, а також механізм виміру результатів

Стратегія покликана протидіяти корупції як причині (для цього необхідне системне створення умов та правил гри, що роблятькорупцію невигідною) та як наслідку (передбачає заходи виявлення та створення умов для відповідальності за корупційні дії). У цьому сенсі зменшення обсягів корупції ледь не прямо пропорційне підвищенню конкурентоспроможності Львівщини на фоні інших регіонів, і повинна оцінюватися та вимірюватися пропорційно. Стратегія є придатною для перенесення в практику антикорупційноїдіяльностівіншихрегіонах);

– Звільнення посадових осіб, що будуть звинуваченні у невідповідності інформації у податкових деклараціях та державних реєстрах власності (вимірюється кількістю звільнених осіб, або кількістю поданих запитів про доступ до публічної інформації, що мали спричинити таке звільнення);

– Формування доказових баз та передача до судів кримінальних проваджень за результатами моніторингу регуляторної діяльності місцевих органів влади (вимірюється кількістю оформлених і переданих до суду справ);

– Підвищення прозорості використання публічних коштів (вимірюється кількістю зафіксованих сумнівних епізодів використання публічних коштів);

– Формування пакету системних та допоміжних інструкцій та рекомендацій для активістів-антикорупціонерів (вимірюється шляхом кількості створених інструкцій та рекомендацій);

– Написання антикорупційних програм та організація антикорупційних тренінгів та лекцій (вимірюється шляхом проведення презентації комплексної Стратегії подолання корупції на Львівщині, а також кількістю проведених антикорупційних тренінгів та лекцій);

– Створення мережі національних та міжнародних партнерств / кластерів з метою консолідації / синергії зусиль у антикорупційній діяльності (визначається кількістю організацій, що приєдналися до коаліції);

– Створення системи незалежних інформаційних платформ (сторінок у соціальних мережах, сайтів) для повідомлення інформації про антикорупційну діяльність, зокрема, створення щотижневих антикорупційних дайджестів, аналітичних матеріалів, заяв та повідомлень (вимірюється створенням та ефективним функціонуванням відповідних систем, зокрема, наявність використання матеріалів із цих ресурсів у ЗМІ, а також кількістю поданих до систем звернень та інших видів актів від громадськості);

– Визначення переліку необхідних змін до законодавства та місцевих регуляторних актів і їх внесення (визначається напрацюванням текстів відповідних законодавчих змін та ухвал);

– Реалізація антикорупційних програм у рамках 10 блоків Програми подолання корупції на Львівщині (визначається комплексом якісних показників, що демонструють вплив проведених заходів на зменшення обсягів корупції, або обмеження корупціоногенних факторів у контексті запобігання корупції).

Правова основа реалізації Стратегії

Для напрацювання більш детальних планів реалізації окремих пунктів цієї Стратегії мають бути проведені окремі профільні експертні круглі столи.

Ця Стратегія має бути прийнятою ЛОДА на виконання Закону України «Про запобігання корупції», а також взята до уваги як основа антикорупційної діяльності органами місцевої влади Львівщини.