Антикорупційні пропозиції до проекту нового Статуту територіальної громади міста Львова

Антикорупційний Форум Львівщини завітав на засідання робочої групи з напрацювання проекту нового Статуту територіальної громади міста Львова та наголосив на пропозиціях з посилення антикорупційної спроможності цього документу.

statut

фото: SAMOORG.COM.UA

 

Ключові пропозиції та доповнення до Статуту:

 

Позиція №1. Закріпити у Статуті необхідність прийняття антикорупційної щорічної стратегії, або програми Львівської Міської Ради.

 

Позиція №2. Доповнити Статут більш детальними положеннями щодо громадської експертизи діяльності виконавчих органів ЛМР, зокрема:

«Орган місцевого самоврядування  або посадова особа місцевого самоврядування протягом 5 (п’яти) робочих днів після надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської експертизи визначає спосіб взаємодії з інститутом громадянського суспільства в ході проведення експертизи, в межах якого має право:

а) Призначити відповідальну особу за взаємодію з інститутом громадянського суспільства – (далі – “Відповідальна особа органу місцевого самоврядування”).

б) Визначити перелік документів і матеріалів, які пов’язані з проведенням громадської експертизи та які надаються за запитом, при цьому у разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 (десять) сторінок, інститут громадянського суспільства зобов’язаний попередньо відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

в) Утворити у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів з залученням представників інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи.

Пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи (далі – Експертні пропозиції) інститутом громадянського суспільства, подаються органу та посадовій особі місцевого самоврядування у письмовій та електронній формі із зазначенням:

найменування інституту громадянського суспільства, а у разі здійснення громадської експертизи за ініціативи органу місцевого самоврядування або посадової особи органу місцевого самоврядування – найменування органу місцевого самоврядування або прізвище, ім’я, по-батькові відповідної посадової особи органу місцевого самоврядування;

предмета і мети громадської експертизи;

відомостей про фізичних осіб, які проводили експертизу (прізвище, ім’я, по-батькові);

опис проведених досліджень;

неупереджений, обґрунтований та об’єктивний висновок.

пропозицій за результатом громадської експертизи.

У разі якщо пропозиції полягають у скасуванні або внесенні змін до Рішення, Експертні пропозицій мають містити відповідний проект рішення та інші документи, зміст і форма яких відповідає вимогам Регламенту міської ради або Регламенту виконавчого комітету міської ради.

 

Позиція №3. Доповнити Статут положеннями, що врегульовують процедури прийняття регуляторних актів, а саме ускладнюють, або висувають більш обґрунтовані вимоги до внесення змістовних змін чи доповнень до відповідних проектів рішень на сесії ЛМР з голосу.

 

Позиція №4. Передбачити у Статуті проведення зовнішніх аудитів щодо відповідності роботи Виконкому ЛМР стандартам ISO.

 

Позиція №5. Доповнити Статут більш детальними положеннями щодо оприлюднення окремих типів інформації, зокрема:

Оприлюднення рішень виконавчого комітету, публікувати та зберігати протоколи засідань виконкому; оприлюднення протоколів, висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій ради.

Оприлюднення змін до бюджету за 20 днів до розгляду та прийняття бюджетного регламенту.

Оприлюднення інформації про рішення ради щодо про надання чи відмови у виділенні фінансової підтримки, допомоги, щодо оцінки заходів, на які було надано фінансування; архів рішень про надання/відмову у виділенні фінансової підтримки щонайменше за попередні 2 роки.

Оприлюднення інформації, що стосується житлової політики, таку як інформація про способи та критерії розподілу житла, повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань та ін. та протоколи засідань комімії, відслідковування черги онлайн, системи електронної реєстрації заяв на житло.

Оприлюднення на веб-сайті протоколів процедур відбору претендентів в виконавчі органи.; інформування у біографії міського голови про зв’язки з комерційними організаціями і некомерційними організаціями перед вступом на посаду, його освіту та трудовий шлях; протоколів процедур відбору претендентів в виконавчі органи, підсумкових оцінок претендентів конкурсною комісією.

Оприлюднення інформації про всі закупівлі здійснені підпорядкованими комунальними органами, установами та підприємствами на суму до 50 тис., інформацію про актуальні закупівлі всього міста, а також узагальнену інформацію про результати закупівель за попередні три роки (конкурентні/неконкурентні, допорогові/надпорогові, кількість та сума контрактів, топ закупівельники/переможці).

Опублікування відомостей про житлові приміщення, які знаходяться у власності громади; інформації про способи та критерії розподілу житла, інформації про актуальні результати та протоколи продажу або оренди майна громади, архіву за останні три роки, а також протоколів про результати відкритих процесів продажу або оренди майна громади, перелік всіх об’єктів та приміщень комунальної власності на веб-сайті.

Оприлюднювати на веб-сайті всі розпорядження міського голови (в тому числі про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад/ преміювання/ надбавки) адже такі розпорядження містять публічну інформацію.

Оприлюднити інформацію про перелік та ставки місцевих податків і зборів, а також отримані від них надходження.

 

Позиція №6. Створити систему електронної реєстрації дозволів на встановлення тимчасових споруд, МАФів, терас.

 

Позиція №7. Запровадити у Статуті положення щодо звітування про хід та виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, а також цільових програм.

 

Позиція №8. Закріпити у Статуті як один з інструментів громадської участі право на звернення до новоствореного Муніципального бюро доброчесності та протидії корупції у рамках «Адміністрації Міського голови».

 

Позиція №9. Доповнити Статут більш детальними положеннями щодо врегулювання конфлікту інтересів та отримання подарунків, зокрема:

«У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка депутат Львівської Міської Ради зобов’язаний, незважаючи на приватні інтереси, відмовитись від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо – залучити свідків, а також письмово повідомити про це Львівському міському голові та постійній комісії Львівської Міської Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції».

«У разі виникнення у депутата Львівської Міської Ради реального чи потенційного конфлікту інтересів він не має права брати участь у прийнятті відповідного рішення Львівської Міської Ради або будь-якими її органами, а також не має права як депутат Львівської Міської Ради брати участь в обговоренні питань, які пов’язані з питанням, щодо якого у депутата виник конфлікт інтересів.

Будь-який депутат Львівської Міської Ради, або інша заінтересована особа, може заявити на пленарному засіданні Львівської Міської Ради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії Львівської Міської Ради про конфлікт інтересів іншого депутата Львівської Міської Ради, або подати відповідну письмову заяву на розгляд постійної комісії Львівської Міської Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Депутату Львівської Міської Ради протягом усього строку своїх повноважень, а також протягом одного року з дня їх закінчення чи дострокового припинення забороняється:

1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо депутат Київради здійснює або протягом року до дня закінчення чи припинення повноважень здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала йому відома на закритих засіданнях тимчасових контрольних комісій;

3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є Львівської Міської Ради».

 

Позиція №10. Доповнити Статут положеннями, що передбачають необхідність ухвалення етичних кодексів для службовців, співробітників комунальних підприємств та створення спеціального інструменту для повідомлення про неетичну поведінку, дискримінацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *