Оновлені антикорупційні стратегії для Львова та Львівської області

У матеріалі «Антикорупційні стратегії для Львівщини та України: рік роботи Антикорупційного Форуму» ми вже розповідали про стратегічний аспект нашої діяльності та спроби запропонувати наші напрацювання антикорупційним органам (НАЗК) та місцевим органам влади системи Львівської Міської Ради та Львівської обласної державної адміністрації.

Перед тим як розповісти про успіхи та перепони у співпраці з місцевими органами влади ми хочемо наголосити на змінах та доповненнях, які ми внесли до нашої базової антикорупційної стратегії для Львівщини. Ці зміни є результатом наших висновків з практичної взаємодії з органами влади, аналізу отриманої інформації про корупційні ризики та врахування пропозицій від різних аналітичних установ та провідних антикорупційних організацій.

Depositphotos_54651219_m-2015-907x592

фото: gustavofrazao/depositphotos

 

1) До розділу «Загальні механізми та інструменти реалізації Стратегії» ми додали наступні положення:

 

Прийняття положення про громадську експертизу. Визначити критерії віднесення нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів ЛМР, виконавчого органу до таких, що можуть потенційно містити високі корупційні ризики і потребують проведення антикорупційної експертизи;

Прийняття обласної та міської програми стимулювання і захисту викривачів корупції та включення до механізму реалізації цієї міської програми Муніципального бюро доброчесності та протидії корупції ЛМР. Достатнє ресурсне, матеріальне, структурне і організаційне забезпечення Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Львівської Міської Ради. Впровадження системи управління ризиками згідно з моделлю COSO;

Запровадження механізму юридичного супроводу справ, переданих до правоохоронних органів з метою повернення незаконно втрачених активів і забезпечення компенсації завданих територіальній громаді м. Львова збитків посадовими та службовими особами, притягнення їх до відповідальності. Залучено ззовні та підготовлено власних компетентних фахівців для представництва та супроводу інтересів територіальної громади м. Львова в правоохоронних органах, судах. Розроблення механізму закріплення юридичного статусу міської влади в таких справах.

 

До розділу «Секторальні пропозиції з подолання та запобігання корупції» ми додали наступні положення:

 

2) У блоці «Органи місцевої влади та житлово-комунального господарства»:

Посилення антикорупційної спроможності Статуту територіальної громади міста Львова;

Спрощення організаційної структури шляхом реінжинірингу процесів роботи всіх підрозділів. Проведення тендеру на визначення виконавця послуг з проведення реінжинірингу структури та функцій виконавчого органу. Усунення дублювання функцій, невластивих функцій, в результаті – чітка і зрозуміла організаційна структура та процеси роботи. Впровадження стандартів системи управління містом (ISO 9001). Проведення тендеру на визначення виконавця послуг із сертифікації міського управління відповідно до стандартів ISO 9001; Спрощення процедур прийняття рішень та скорочення часу затвердження документів мінімум на 30%;

Для 100% адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, розроблення технологічних карток, що чітко регламентують час для надання адміністративних послуг. Строки надання адміністративних послуг зазначені у картках і скорочені на 20%. Керівництво ЛМР щомісяця отримує звіт про відмови у наданні адміністративних послуг, порушення строків їх надання. Запровадження механізму зворотного зв’язку від суб’єктів надання послуг;

Із залученням зовнішніх консультантів проведення аналізу ефективності існуючої системи опрацювання інформації, що надходить на офіційно визначену антикорупційну телефонну лінію міської влади;

Розроблення та впровадження єдиної системи оцінки якості послуг у житлово-комунальній сфері. Запровадження побудинкового обліку споживання житлово-комунальних послуг;

У показники ефективності керівника показників відсутності корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень у очолюваному ним підрозділі. Запровадження системи мотивації, яка передбачає відповідальність керівників комунальних підприємств і керівників органів управління, які координують діяльність комунальних підприємств, за недосягнення цільових показників або негативні результати аудитів;

Врегулювання процедур прийняття рішень Виконкому ЛМР, зокрема, необхідності обґрунтованості колегіальних голосувань за позицією «утримався» та «проти»;

Врегулювання процедур прийняття регуляторних актів на сесії ЛМР, зокрема, обмеження права на внесення змістовних правок до регуляторних актів «з голосу»;

Прийняття положення про звітування органів влади системи ЛМР;

Розроблення проекту реєстру публічної інформації та інформації з обмеженим доступом з чітким обґрунтуванням причин обмеження доступу відповідно до законодавства. Ведення та регулярне оновлення необхідних реєстрів та баз публічної інформації та інформації з обмеженим доступом;

Оприлюднення змін до бюджету за 20 днів до розгляду та прийняття бюджетного регламенту як у ЛМР, так і у ЛОДА; Формування вичерпного переліку документів, які повинні оприлюднюватися та щодо змісту яких повинні проводитися публічні консультації із зацікавленими сторонами. Запровадження процедури дотримання вимог щодо строків, повноти оприлюднення бюджетних документів та бюджетних програм, звітів про їх виконання (наприклад, щодо бюджетних запитів, паспортів та звітів про виконання бюджетних програм). Проведення незалежної експертної оцінки бюджетного процесу щодо реагування на корупційні ризики та практики. Проведення опитування громадської думки з метою оцінювання можливостей для участі громадян та бізнесу в бюджетному процесі як інструменту попередження корупції;

Розроблення і впровадження порядку розгляду результатів аудиторських звітів Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України, що передбачає їх аналіз та розгляд Радою, виконавчим органом, оприлюднення аудиторських звітів для широкого громадського обговорення, врахування висновків та рекомендацій, а також інші необхідні параметри;

Оприлюднення інформації про рішення ради щодо про надання чи відмови у виділенні фінансової підтримки, допомоги, про безуспішних претендентів на отримання фінансування, щодо оцінки заходів, на які було надано фінансування; архів рішень про надання/відмову у виділенні фінансової підтримки щонайменше за попередні 2 роки;

Оприлюднення інформації, що стосується житлової політики, таку як інформація про способи та критерії розподілу житла, повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань та ін. та протоколи засідань комімії, відслідковування черги онлайн, системи електронної реєстрації заяв на житло;

Оприлюднення на веб-сайті протоколів процедур відбору претендентів в виконавчі органи; інформування у біографії міського голови про зв’язки з комерційними організаціями і некомерційними організаціями перед вступом на посаду, його освіту та трудовий шлях; протоколів процедур відбору претендентів в виконавчі органи, підсумкових оцінок претендентів конкурсною комісією. Впровадження прозорих конкурсів із залученням експертної громадськості для призначення на посади у виконавчому органі;

Створення та постійна актуалізація реєстру депутатів, посадових та службових осіб виконавчого органу, керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що повідомили про конфлікт інтересів, вжиті заходи для його врегулювання (як самостійно особою, так і зовнішні);

Ухвалення етичних кодексів для службовців, співробітників комунальних підприємств та створення спеціального інструменту для повідомлення про неетичну поведінку, дискримінацію;

Реєстрація комунальних підприємств на Порталі публічних фінансів (e-data); Розроблення, прийняття та виконання у юридичних особах комунальної форми власності антикорупційних програм. Здійснення моніторингу виконання антикорупційних програм із залученням незалежних громадських організацій, зокрема у юридичних особах комунальної форми власності, що здійснюють діяльність у сферах із високими корупційними ризиками. Опридюднення результатів проведених моніторингів та стану виконання наданих рекомендацій на Єдиному веб-порталі та на веб-сайтах комунальних підприємств. Розроблення форми інформаційного паспорта кожного комунального підприємства, установи та організації, розмістити його на Єдиному веб-порталі територіальної громади. Розроблення та впровадження вимірюваних й адекватних цілей, завдань та показників ефективності діяльності, що для 100% комунальних підприємств зафіксовані в контрактах директорів, а також оприлюднені на веб-сайтах підприємств. Систематичне проведення моніторингу прогнозованих і реальних досягнень юридичних осіб, які засновані на комунальній власності територіальної громади м. Львова (аналіз їх фінансових планів, ключових показників ефективності, звітів про виконання планів, звітів про цільове використання внесків у статутний капітал та ін.). Розроблення та внесення змін до відповідних актів, що врегульовують обов’язкову відповідальність керівника  комунального підприємства, в тому числі звільнення з посади, за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення його підлеглих (підкріплені рішенням суду), а також внести відповідні зміни до типового контракту з керівником комунального підприємства;

Забезпечення реалізації рішення щодо заборони відчуження комунального майна неаукціонним способом; опублікування відомостей про житлові приміщення, які знаходяться у власності громади; інформації про способи та критерії розподілу житла, інформації про актуальні результати та протоколи продажу або оренди майна громади, архіву за останні три роки, а також протоколів про результати відкритих процесів продажу або оренди майна громади, перелік всіх об’єктів та приміщень комунальної власності на веб-сайті. Формування реєстру договорів оренди державного майна, орендодавцем якого є Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва;

Запровадження пілотних проектів “пактів доброчесності” в інфраструктурних проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати, шляхом формування тристороннього (уряд – бізнес – громадськість) механізму контролю за плануванням та реалізацією таких проектів, цільового та ефективного витрачання відповідних коштів;

Створити систему електронної реєстрації дозволів на встановлення тимчасових споруд, МАФів, терас тощо. Запровадження відеозвітування  про знесення незаконно збудованих/ встановлених споруд та малих архітектурних форм, а також під час виконання «прихованих» робіт на об’єктах благоустрою населених пунктів. Укомплектування засобами відеоспостереження та відеофіксації інспекторів з благоустрою;

Розроблення та затвердження нового Порядку визначення розмірів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

 

3) У блоці «Тендери (державні закупівлі)»:

Встановленння практики зовнішніх незалежних моніторингів (при складних/об’ємних закупівлях). Введення антикорупційних інструментів на етапах «до» та «після» проведення конкурсних торгів. Розроблення механізму та забезпечення систематичного оприлюднення інформації про засідання комітетів конкурсних торгів усіх розпорядників бюджетних коштів. Запровадження системи зовнішнього та внутрішнього моніторингу корупційних ризиків на всіх етапах проведення державних закупівель. Проведення за участю громадськості експертних опитувань, фокус-груп, інтерв’ювання бізнес-асоціацій та громадських об’єднань підприємців з метою оцінювання можливостей для прозорої та справедливої участі в конкурсних закупівлях за бюджетні кошти. Створення систему моніторингу стану розрахунків розпорядників бюджетних коштів з постачальниками товарів, робіт, послуг за виконаними договорами;

Запровадження автоматичної системи моніторингу цін у розрізі договорів на закупівлі. Оприлюднення інформації результатів моніторингу закупівельних цін;

Оприлюднення інформації про всі закупівлі здійснені підпорядкованими комунальними органами, установами та підприємствами на суму до 50 тис., інформацію про актуальні закупівлі всього міста, а також узагальнену інформацію про результати закупівель за попередні три роки (конкурентні/неконкурентні, допорогові/надпорогові, кількість та сума контрактів, топ закупівельники/переможці);

Створення єдиного державного реєстру юридичних осіб, причетних до корупції, з метою виключення можливості їх участі у виконанні державних замовлень і контрактів, одержання державних кредитів, пільг з оподаткування, субсидій і субвенцій; забезпечити вільний доступ до такого реєстру через Інтернет.

 

4) У блоці «Дерегуляція та сектор реальної економіки і фінансів»:

Запровадження електронного реєстру листків непрацездатності з метою унеможливлення зловживань під час їх обігу;

Розроблення за участю представників бізнесу, об’єднань підприємців та професійних спілок стратегії щодо підтримки імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі (рекомендації ОЕСР щодо кращої практики у сфері внутрішнього контролю, етики та забезпечення дотримання законодавства, Бізнес-принципи Transparency International щодо боротьби з корупцією) та сприяти розвитку саморегулювання в приватному секторі;

Впровадження процедури відеофіксації під час здійснення працівниками Держпродспоживслужби заходів державного контролю (нагляду);

Введення системи автоматичного блокування похідних нотаріальних операцій з майном з «обтяженнями»;

Ухвалення законодавства щодо визначення правових засад лобіювання.

 

5) У блоці «Правоохоронні органи та суди»:

Зміна принципів формування територіальної мережі органів прокуратури з метою ліквідації корупціогенних чинників у вигляді “корупційних альянсів” місцевих органів виконавчої влади, прокуратури та судів. Створення місцевої поліції.

 

6) У блоці «Освіта»:

Запровадження ефективного державного моніторингу та громадського контролю за земельними ділянками та об’єктами державної власності юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН, шляхом створення відкритої інформаційної інтерактивної карти таких об’єктів.

 

7) У блоці «Антикорупційна культура в суспільстві»:

Проведення вимірювання рівня сприйняття корупції у місті Львові. Забезпечення організації досліджень стану корупції відповідно до загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, розробленої НАЗК та затвердженої Кабінетом Міністрів України. Проведення регулярних досліджень для вивчення стану корупції у сферах з найвищими корупційними ризиками та проявами. Залучення до технічних завдань проведення досліджень на конкурсній основі експертних організацій. Проведення публічного обговорення результатів моніторингу ефективності антикорупційних ініціатив;

Створення у всіх комунальних ЗМІ рубрик, спеціально присвячених проблемам боротьби з корупцією. Вихід інформаційних матеріалів у таких рубриках відбувається не рідше, ніж раз на місяць.

 

З повним текстом нашої актуалізованої Стратегії можна ознайомитись за гіперпосиланням: тут.

Ми продовжуємо працювати над системними рішеннями і рецептами та будемо раді пропозиціям чи ідеям як ефективніше все це реалізувати на практиці. І будемо раді зробити це разом з Вами. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *