Запобігання та протидія корупції у Львівській Міській Раді: можливості та перепони

Антикорупційний Форум Львівщини продовжує серію публікацій «Річний звіт діяльності» у якому розповідатиме про наші антикорупційні напрацювання, діяльність, а також перепони на шляху запобігання корупції. У цьому матеріалі про ситуацію з Львівською Міською Радою.

Після напрацювання нашої базової антикорупційної стратегії ми перейшли до спроб втілення окремих ідей на рівні міста Львова. Оскільки наша громадська коаліція зацікавлена у довгострокових антикорупційних регіональних реформах, то нас, перш за все, цікавить вибудовування системної антикорупційної комунікації. Ми розпочали із зустрічей з заступником міського голови з питань розвитку Андрієм Москаленком.

ЛМР звіт

 

Антикорупційна програма для Львова та локальні нормативні акти

Перший пакет наших системних пропозицій до ЛМР містить 4 елементи: 1) Антикорупційна програма ЛМР, 2) Положення про антикорупційну експертизу діяльності посадових осіб ЛМР, 3) Міська програма стимулювання викривачів корупції у ЛМР, 4) Партнерство через новостворене Муніципальне бюро доброчесності та протидії корупції у ЛМР.

Ми підготували окрему антикорупційну програму для Львівської Міської Ради (файл: Антикорупційна програма Львівської Міської Ради для міста Львова). Вона є спільною працею львівських та київських експертів, а також враховує пропозиції аналітичних установ та провідних антикорупційних організацій (зокрема, Transparency International) для Львова. Вважаємо, що цей документ має бути «дорожньою картою» антикорупційних реформ у Львові і що його реалізація – це спільна можливість для міської влади, депутатів та громадськості зміцнити антикорупційну спроможність міста. Як під час декількох зустрічей з ЛМР, так і на панельній дискусії щодо стратегії розвитку Львова 2025 ми вкотре піднімали питання про необхідність прийняття цілісної програми. Представники Антикорупційного Форуму Львівщини поставили запитання щодо того чи можна реалізувати стратегію розвитку міста 2025 без реалізації антикорупційної стратегії (враховуючи, що 76% мешканців Львова вважають корупцію важливою перепоною розвитку міста).  На даний момент, ми очікуємо відповідь від керівництва ЛМР з приводу впровадження цього та інших запропонованих документів.

Серед наших програмних пропозицій, до прикладу, питання створення комплексної системи фінансового моніторингу, реінжинірингу та підвищення прозорості адміністративних процесів та послуг, «електронних черг», системи доступу до інформації, конфлікту інтересів, наглядових рад комунальних підприємств, антикорупційних «пактів доброчесності», змін порогів та прозорості державних закупівель, перегляд регуляторної бази, створення інституту бізнес-омбудсмана, впровадження е-врядування, фінансовий  контроль навчальних закладів через інститут благодійних фондів та ін.

Положення про антикорупційну експертизу діяльності посадових осіб ЛМР (файл: Положення про громадську експертизу діяльності органів та посадових осіб). Цей документ передбачається можливість проведення дослідження, яке виконується засобами і силами інституту громадянського суспільства та полягає в оцінці якості актів Львівської міської ради, її Виконавчого органу, посадових осіб місцевого самоврядування на предмет виявлення незаконних, неефективних чи корупціоногенних рішень.

Міська програма стимулювання викривачів корупції у ЛМР (файл: Про затвердження Програми стимулювання викриття корупції у Львові). Ця програма передбачає можливість для викривачів (громадськості, експертів, співробітників ЛМР) отримувати додатковий захист та фінансову винагороду за викриття корупційних правопорушень, за результатом якого здійснюється повернення коштів до міського бюджету.

Для підсилення антикорупційних можливостей громади наша спільнота долучилась до підготовки окремого положення про звітування міського голови, депутатів ЛМР, виконавчих органів ЛМР та головних розпорядників коштів міського бюджету. Дуже добре, що базові положення цього документу увійшли у «тіло» нового Статуту територіальної громади Львова.

Статут територіальної громади міста Львова

Велику частину наших програмних пропозицій для міста ми виклали під час засідання робочої групи з напрацювання проекту нового Статуту територіальної громади міста Львова. Тут наші пропозиції стосувались необхідності прийняття антикорупційної програми, громадської експертизи виконавчих органів ЛМР, ускладнення внесення «корупційних змін» з голосу в регуляторні акти, зовнішнього аудиту Виконкому ЛМР, звітування про виконання спеціальних та цільових програм, закріплення звернення до Муніципального бюро доброчесності та протидії корупції при ЛМР як інструменту громадської участі, розширення вимог щодо оприлюднення інформації (комунальних підприємств, фінансів, кадрів, податків, житлової політики), а також прийняття етичних кодексів для службовців та комунальних підприємств. Щодо більшості пропозицій дійшли згоди продовжити роботу у рамках окремих локальних документів. Деякі з пропозицій, на нашу думку, були необґрунтовано відхилені. На жаль, через це постраждала антикорупційна спроможність нового Статуту територіальної громади.

 

Антикорупційна інфраструктура Львівської Міської Ради

На сьогоднішній день, вплив громадськості на органи місцевої влади Львова в питаннях антикорупційної політики та контролю є обмеженим. Це пов’язано як з недостатньою політичною волею таких органів, а також слабкістю інститутів та практик, що покликані здійснювати громадський антикорупційний моніторинг. Це ще більше доводить часткову неефективність громадських рад при ЛМР, до яких ми також мали змогу долучитись.

За цей рік ми напрацювали і просували низку пропозицій з створення елементів антикорупційної інфраструктури ЛМР. З окремим листом Форум звернувся до міського голови Львова з ініціативою про відновлення роботи Координаційної Ради щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Виконавчому комітету Львівської Міської Ради (утвореної згідно з чинним розпорядженням міського голови №388) та включення до складу цього органу представників антикорупційних громадських організацій та ініціатив. Ця ідея була у ЛМР відхилена.

Окремої уваги також заслуговує сумнівне і несподіване рішення про розширення складу Виконкому ЛМР за рахунок представників громадськості та бізнесу. Враховуючи, що реформа Виконкому ЛМР є одним з головним питань місцевого рівня ми провели діалог з двома новими членами Виконкому та, на жаль, не побачили потенціалу до співпраці цих осіб з громадськістю. Тому на порядку денному залишається реальна реформа Виконкому ЛМР.

На сьогодні надзвичайно важливим антикорупційним напрямом є впровадження е-врядування та електронних сервісів. Саме на цю тематику ми мали розширену зустріч з структурними підрозділами ЛМР. У ЛМР реалізуються проекти Порталу відкритих даних, оцифрування документації комунальних підприємств, особистого кабінету мешканця, єдиних реєстрів. Ми вважаємо впровадження е-врядування, зокрема, і за допомогою таких сервісів як Особистий кабінет львів’янина та Портал відкритих даних важливими, але недостатніми антикорупційними кроками для міста Львова. Відчутним кроком у цій сфері могло б бути застосування технології Блокчейн, або посилення цифрової безпеки у комунальних та земельних аукціонах, закупівлях, чергах у дитячі садочки, охороні здоров’я, у дозвільних та податкових процедурах.

Муніципальне бюро доброчесності та протидії корупції

Важливою і позитивною новиною можна вважати «зелене світло» від влади Львова щодо нового антикорупційного проекту в ЛМР (так званого «Антикорупційного бюро» за голландською моделлю). Задля початку роботи цього проекту Форум працював більше року, зокрема, проводячи зустрічі з представниками міста та ідеологом проекту Франсом Герадтсом.

На перших зустрічах з приводу Бюро ми позначили 5 ключових позицій: 1) долучення громадськості до участі у стратегічних та інших групах підготовки проекту Бюро, 2) вироблення механізму взаємодії Бюро ЛМР з ТР НАБУ на Львівщині, чітке визначення його статусу у місцевому законодавстві, 3) забезпечення політичної нейтральності проекту, 4) забезпечення незалежності бюро за рахунок створення систему захисту від адміністративного тиску, зокрема, і в частині призначення голови Бюро, 5) реалізація інформаційних антикорупційних кампаній за погодженням та під контролем громадськості.

Наші пропозиції щодо Бюро стосувались не тільки самого концепту. Також ми пропонували кандидатури до робочої групи з створення Бюро, до потенційної Наглядової Ради при Бюро та кандидатури співробітників Бюро.

Загальновідомо, що спочатку Виконком погодив створення у ЛМР Муніципального бюро з питань доброчесності та запобігання корупції в якості потенційного окремого підрозділу. 29 вересня на засіданні Виконкому було внесено зміни до рішення виконавчого комітету №1059 і було запропоновано створити сектор з питань доброчесності та запобігання корупції у складі департаменту «Адміністрація міського голови». 16 листопада на сесії Львівської Міської ради розглядалося питання збільшення чисельності працівників Міської ради у зв’язку з створенням Відділу доброчесності та запобігання корупції і це рішення було відхилено. Ми вважаємо, що це створює ризики зриву початку роботи Бюро і загрожує проекту в принципі. Тому ми вважаємо, що Міській владі варто провести консультації з лідерами депутатських фракцій, щоб дати спільне «зелене світло» проекту. Застереження депутатів щодо гарантій незалежності Бюро від ЛМР, а також закритості процесів його створення мають бути враховані.

Ми покладаємо на Бюро одну з центральних ролей у потенційному механізмі міської програми стимулювання викривачів корупції, а також у напрацювання комплексних реформістських пропозицій з запобігання корупції. Антикорупційний Форум Львівщини готує для передачі в Бюро власні антикорупційні напрацювання у питаннях діяльності Виконкому ЛМР, Міського голови та комунальних підприємств, власності у місті, адміністративних послуг, браку е-врядування і прозорості, паперової бюрократії, процедур конкурсного відбору на посади, конфлікту інтересів, дозвільних процедур та корупційних поборів у системі освіти міста.

 

Антикорупційні розслідування у системі ЛМР

Ще до того як свої е-декларації опублікували директори комунальних підприємств ми надіслали 12 запитів до 7 львівських комунальних підприємств щодо декларацій їх керівників. Для закріплення цих запитів також було надіслане звернення до львівського міського голови Садового А. з проханнями роз’яснити для ЛКП вимоги законодавства у сфері запобігання корупції та притягнути до дисциплінарної відповідальності керівників відповідних ЛКП за відмови відповідати на наші законні вимоги з доступу до публічної інформації. Наскільки нам відомо, до відповідальності вони притягнуті не були. Згодом, представник Форуму брав участь у ефірі на телеканалі НТА, де ми обговорювали е-декларації директорів окремих комунальних підприємств.

Загалом ми перевірили е-декларації 88 представників системи ЛМР, зокрема, як керівництва ЛМР, так і усіх депутатів Львівської Міської Ради. Ці перевірки доступні на сайті Форуму у розділі «Публікації».

За результатами проведених перевірок щодо 6 осіб написані заяви до Національного агентства з запобігання корупції про проведення повних перевірок е-декларацій. Мова про: заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального С. Бабака, заступника міського голови Львова з економічних питань та містобудування Р. Дацківа, керуючого справами Виконавчого комітету Львівської міської ради М. Литвинюк,  екс-Начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики ЛМР В. Шнайдера, Начальника управління персоналом ЛМР Г. Бордун, екс-голови Галицької районної адміністрації м. Львова І. Іванчини. Зараз готуються нові заяви до відповідних антикорупційних органів.

На порядку денному Антикорупційного Форуму Львівщини також розгляд звернень громадян щодо окремих корупційних ризиків у діяльності «Львівтеплоенерго», ЛКП «Лев», незаконного будівництва в межах архітектурно-історичного заповідника у Львові та інші кейси. Ми здійснюємо юридичний аналіз та готуємо за його результатами справи до відповідних правоохоронних органів та пропозиції з виправлення причин цих звернень.

 

Чим ширше поле конструктивної співпраці, то тим менше коло для непродуктивних «хапань за руки». Ми маємо надію, що антикорупційна спроможність Львова стане сферою консолідації усіх сторін процесу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *