Запобігання та протидія корупції у Львівській обласній державній адміністрації: можливості та перепони

Антикорупційний Форум Львівщини продовжує серію публікацій «Річний звіт діяльності» у якому розповідатиме про наші антикорупційні напрацювання, діяльність, а також перепони на шляху запобігання корупції. У цьому матеріалі про ситуацію з Львівською обласною державною адміністрацією.

Після напрацювання нашої базової антикорупційної стратегії ми перейшли до спроб втілення окремих ідей на рівні Львівської області. Оскільки наша громадська ініціатива зацікавлена у довгострокових антикорупційних регіональних реформах, то нас, перш за все, цікавить вибудовування системної антикорупційної комунікації. Початок такої комунікації з владою області був закладений ще на Антикорупційному Форумі у 2016 році. Саме на ньому голова Львівської ОДА Олег Синютка підписав Декларацію Антикорупційного Форуму. Вона і стала першим кроком до співпраці.

ЛОДА звіт

 

Антикорупційна програма Львівської області

Прийняття антикорупційної програми

На виконання антикорупційного законодавства та рішень НАЗК Форум запропонував антикорупційну стратегію для прийняття на рівні області.  Наші пропозиції до ЛОДА стосувались двох напрямів. Перший напрям – це впровадження на практиці загальних антикорупційних механізмів. Тут мова йде про фінансовий моніторинг та експертизу бюджетної політики та тендерів, моніторинг е-декларацій місцевих чиновників, дерегуляцію, створення центру юридичної підтримки антикорупційних справ, антикорупційне просвітництво. Другий напрям – це антикорупційні заходи у сферах публічних закупівель, е-врядування, лісового господарства та освіти. Серед цих заходів перехід до «безпаперових» операцій та порталів відкритих даних; відповідальність для порушників лісового законодавства, відкриті конкурси та відкриті торги у лісовому господарстві; освітня електронна база вакантних посад, впорядкування фінансових процедур у сфері освіти.

У результаті консультацій 23 квітня 2017 року після презентаційного виступу Антикорупційного Форуму у ЛОДА спільна антикорупційна програма для області була затверджена на Колегії цього органу. В такий спосіб антикорупційній стратегії було надано статусу державної політики у Львівській області. Цей документ став результатом спільної роботи юридичного управління ЛОДА та Антикорупційного Форуму Львівщини і результатом компромісу, адже деякі з наших пропозицій не були враховані. Для контролю ж за виконанням антикорупційної програми до складу Колегії ЛОДА був включений представник Форуму.

Зміст антикорупційної програми

Щодо прийнятої антикорупційної програми області (документ: Антикорупційна програма ЛОДА 2017), то вона передбачала: по-перше, створення базової антикорупційної інфраструктури в області (моніторингу ефективності протидії корупції, виявлення конфлікту інтересів, проведення службових розслідувань, забезпечення доступу громадськості до нормативних актів, забезпечення реалізації права на доступ до інформації), по-друге, оцінку корупційних ризиків у сферах управління персоналом, публічних закупівлях, адміністративних послугах та діловодстві. Мова, до прикладу, про: а) конфлікт інтересів при прийнятті на роботу, визначенні державних нагород, б) придбання товарів за ціною вищою ніж ринкова, поділ предмета закупівлі, в) недосконалість нормативно-правової бази у сфері надання адміністративних послуг.

У додатку 1 до програми (Додаток 1) визначені ідентифіковані корупційні ризики, зокрема, щодо одержання подарунків, порушення вимог фінансового контролю, проведення юридичної експертизи проектів розпоряджень голови ЛОДА, неправомірних втручань у діяльність конкурсних комісій, неправомірні відмови на звернення та запити громадян. У додатку 2 до програми (Додаток 2) визначені антикорупційні заходи з усунення корупційних ризиків, зокрема,  розроблення методичних рекомендації з питань запобігання конфлікту інтересів, проведення допорогових закупівель за системою електронних закупівель, забезпечення наявності та дієвості каналів для інформування про факти корупції.

Звітування за виконання антикорупційної програми

Протягом року ми надіслали 4 інформаційні запити щодо антикорупційної програми області (як в ЛОДА, так і в НАЗК). За результатами отриманих відповідей вдалось окреслити актуальні проблеми на засіданнях Колегії ЛОДА та моніторити виконання окремих положень. Під кінець 2017 року ми надіслали до ЛОДА ще 5 окремих системних запитів для контролю за виконанням програми за 2017 рік. Саме відповіді на ці запити ми зробимо основою як публічного звітування про виконання, так і ініційованого нами звітування на Колегії ЛОДА. Також ми ініціюємо процес з напрацювання програми на 2018 рік.

Спеціальні антикорупційні програми

Антикорупційний Форум має не тільки загальну, але й спеціальні стратегії. У рамках Форуму була створена окрема освітня група, що на зустрічах з керівництвом освітнього департаменту ЛОДА представила бачення порядку денного співпраці та напрацювала окрему освітню антикорупційну програму, питання фінансової прозорості та моніторингу e-data. Також були досягнуті домовленості щодо: 1) надання допомоги у формуванні Реєстрів обліку дітей сиріт, дітей-інвалідів, дітей з неблагополучних сімей, дітей з інтернатів, 2) розробки механізму  для  забезпечення прозорості  процесу реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади і школи Львівської області, 3) виявлення та запобігання корупції у навчальних закладах різного типу, надання доступу на ознайомлення документів, в тому  числі фінансового характеру (звітність про використання бюджетних коштів), 4) залучення незалежних громадських експертів (спеціалістів) для усунення можливих зловживань.

Форум також запропонував свої підходи до Плану заходів Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Львівської області на період до 2020 року. Серед цих пропозицій, зокрема, напрацювання комплексної програми на виведення держави з громад та бізнесу; реалізація проекту з запровадження «культури прозорості» за моделлю Південної Кореї, а саме програми «OPEN»; застосування прозорих та електронних інструментів, зокрема, доступу до єдиного вікна; напрацювання проектів рішень щодо вирішення проблем з цифровим підписом; запровадження порталу відкритих даних ЛОДА; ліквідувати, або внормувати питання пропускної системи у ДФС; запровадження системи Asycuda World на митниці; запровадження інституту митного поліцейського (з роботою під камеру); вжиття заходів з комплексного впровадження моделі «мовчазної згоди».

 

Антикорупційні проекти для Львівської області

Антикорупційні проекти для ЛОДА та ЄС

За цей рік ми просували низку пропозицій з створення елементів антикорупційної інфраструктури ЛОДА за допомогою окремих проектів.

На розвиток антикорупційної програми ми представники пропозиції потенційних антикорупційних проектів для співпраці ЛОДА з ЄС. Серед цих проектів, зокрема, були: 1) Бізнес-арбітр / Бізнес-комунікатор / Центр бізнес-супроводу (для налагодження комунікації бізнесу та органів місцевої влади; поширення антикорупційної прихильності бізнесу та влади; супровід національних та закордонних інвестицій; лобіювання прийняття важливих для суспільства та бізнесу рішень), 2) Е-антикорупція / Антикорупційне е-врядування / Прозора ЛОДА (проект передбачав створення та розробку низки електронних сервісів, що підвищують прозорість та антикорупційну прихильність органів місцевої влади як портал відкритих даних ЛОДА; он-лайн сервіси для громадян та бізнесу з отримання безконтактних послуг; он-лайн системи подання антикорупційних звернень), 3) Моніторинг корупційних ризиків / Інститут громадської експертизи / Антикорупційна служба ЛОДА (проект передбачав створення в системі ЛОДА служби спільного з громадськістю моніторингу та експертизи рішень ЛОДА на предмет корупційних ризиків; моніторингу операцій з публічними фінансами, державних закупівель, бюджетних витрат, фінансової звітності, 4) Центр підтримки антикорупційних справ / Антикорупційна громадська приймальня / Центр правової допомоги проти корупції (мова йшла про Центр для прийому громадян з надання правової допомоги з приводу корупційних випадків).

Перспективні антикорупційні проекти з ЛОДА

На засідання Колегії ЛОДА від 25 липня 2017 року ми виступили з пропозицією створити інститут регіонального бізнес-омбудсмана та розробити спільну обласну програму матеріального стимулювання викривачів корупції. З цією метою ми провели зустрічі з Відділом взаємодії з правоохоронними органами ЛОДА, юридичним управлінням ЛОДА, департаментом фінансів ЛОДА, а згодом і з головою ЛОДА Олегом Синюткою. За результатами переговорів отримали підтримку щодо обох проектів.

Проект спільної обласної програми стимулювання викривачів корупції передбачає можливість для викривачів (громадськості, експертів, співробітників ЛОДА) отримувати додатковий захист та фінансову винагороду за викриття корупційних правопорушень, за результатом якого здійснюється повернення коштів до обласного бюджету. Сума винагороди визначається у розмірі 10% від повернутої до бюджету суми, а тому у проекті програми закладені кошти на суму 100000 гривень.

Проект щодо створення регіонального бізнес-омбудсмана є спільною ініціативою Форуму та Комітету підприємців Львівщини. На даний момент завершено консультації з приводу напрацьованого нами спільного з КПЛ проекту положення про регіонального бізнес-омбудсмана. Тепер це питання буде винесено на Координаційно-дорадчу раду ЛОДА.

Щодо наступних наших проектів, то ми підготували на винесення Колегії ЛОДА та розширену зустріч з керівництвом ЛОДА такі проекти як: а) сприяння роботі проекту «Львівського регуляторного хабу» на рівні Львівської області, б) проведення щорічних соціологічних досліджень щодо стану корупції та її сприйняття у районах Львівської області на основі методології НАЗК, в) зменшення порогів на проведення аукціонів у закупівлях ЛОДА.

Антикорупційні заходи у системі ЛОДА

Для обговорення наших антикорупційних пропозицій ми брали участь у різних заходах на рівні Львівської області. Представники Форуму відвідували, зокрема: а) комплексну публічну консультацію Centre.ua щодо обговорення ключових аспектів забезпечення дієвого контролю за використанням децентралізованих фінансів, б) обговорення проблем протидії корупції у Львівській області за ініціативою ГО «Антикорупційна ініціатива», в) тренінгу щодо конфлікту інтересів від НАЗК.

Також ми звернулись до ЛОДА з приводу утвореної розпорядженням голови ЛОДА Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства. За результатами звернення 20 листопада ми долучились до Другого щорічного форуму громадських організацій Львівщини «Розвиток і партнерство», що у тому числі був організований цією Радою. Одне з наших наступних завдань – це позначити антикорупційний порядок денний цієї Ради.

 

Антикорупційні розслідування у системі Львівської ОДА

Електронні декларації

Загалом ми перевірили е-декларації 124 представників системи ЛОДА та ЛОР, зокрема, як керівництва ЛОДА та РДА, так і усіх депутатів Львівської Обласної Ради. Ці перевірки доступні на сайті Форуму у розділі «Публікації». На голову Львівської Обласної Ради Олександра Ганущина нами написана заява про повну перевірку е-декларації до НАЗК через «значні розбіжності між електронними деклараціями Ганущина О.О. за 2015 та 2016 роки, що може свідчити про умисне декларування недостовірної інформації». Також для телеканалу 1+1 представник Антикорупційного Форуму коментував сумнівні моменти у е-декларації голови Львівської ОДА.

Ми відзначаємо позитивну практику згідно якої деякі чиновники системи ЛОДА публічно відповідали на наші запитання до їх е-декларацій. До нас надійшли, зокрема, відповіді від Заступника голови ЛОДА, Голови освітнього департаменту ЛОДА, Голови «транспортного» департаменту ЛОДА, Екс-голови «міжнародного» департаменту ЛОДА. 12 жовтня 2017 року у прямому ефірі програми «Правда.Розслідування» на телеканалі НТА представник Форуму звернувся до голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки з проханням щодо надання сприяння у отриманні відповідей на запитання щодо е-декларацій окремих чиновників ЛОДА. У відповідь на це прохання очільник області погодився посприяти у отриманні цих відповідей після отримання відповідного запиту. Згодом, Олег Михайлович реалізував свою публічну обіцянку і ми отримувати усі відповіді від 15 е-декларантів чиновників системи ЛОДА та голів РДА (1, 2, 3, 4).

Розслідування корупційних ризиків

Окремим напрямом роботи Форуму є надання правової допомоги громадянам у рамках Центру юридичної підтримки антикорупційних справ. Реагуючи на одне з таких звернень ми подали низку запитів щодо діяльності ПАТ «Львівгаз» на предмет можливих зловживань із однією з інвестиційних програм Львівської області. Мова йшла про ремонтні роботи газових мереж у с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області.

У результаті ми написали заяву про злочин передбачений ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем») до Прокуратури Львівської області. На основі цієї заяви 31 серпня 2017 року внесено відомості в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження. Наслідком цього провадження також стали зустрічі між представниками Антикорупційного Форуму, громадою села, Департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА та ПАТ «Львівгаз», а також формування спільний комісій для виїзду на місця. Досудове розслідування у справі триває.

Також на розгляді Форуму знаходиться «земельна справа» з с. Вислобоки.

Велика робота по протидії корупційним схемам була пророблена Форумом та його партнерами у сфері лісового господарства. Була створена коаліція громадських ініціатив, активістів та експертів у лісовій галузі «Стоп.Лісоцид». У рамках цієї ініціативи була напрацьована Дорожня карта з подолання корупції у лісовій галузі та «Остаточні вимоги до органів державної влади від ГР “Стоп Лісоцид”», консолідована доказова база та база кримінальних справ та вимоги щодо аудиту на основі Листа від Державної Екоінспекції щодо діяльності «Галсільліс», проведені дві публічних акції спротиву, контрольні виїзди активістів з Лісовою вартою та Фондом природи, спроби мирного врегулювання проблеми з ЛОДА, ЛОР та «Галсільліс». Також були оформлені пропозиції до законопроектів та наказів обласних органів. У тому числі і за це один з лідерів руху «Стоп.Лісоцид» та активіст Антикорупційного Форуму Львівщини отримав позов від «Галсілісу».

 

Чим ширше поле конструктивної співпраці, то тим менше поле для непродуктивних «хапань за руки». Ми маємо надію, що антикорупційна спроможність Львівської області стане сферою консолідації сторін процесу.

 

З аналогічним матеріалом про Львівську Міську Раду можна ознайомитись за посиланням: http://anticorruption.lviv.ua/archives/1619

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *