Антикорупційна програма Львівської ОДА 2018: пропозиції Форуму враховані лише на 20%

У нашому попередньому матеріалі «Антикорупційна програма Львівської ОДА на 2018 рік: пропозиції Антикорупційного Форуму» ми вже повідомляли про 8 блоків пропозицій, що були нами запропоновані для включення до тексту Програми на 2018 рік.

Згодом у розділі «Консультації з громадськістю» на сайті ЛОДА був оприлюднений документ «Звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю по проекту Антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на 2018 рік».

Webp.net-resizeimage

Ми наводимо деякі витяги з тексту цього звіту та прокоментуємо моменти, де, на нашу думку, пропозиції Антикорупційного Форуму Львівщини були необґрунтовано відхилені.

 

1) Перша наша пропозиція стосувалась включення до програми наступного корупційного ризику: «Ризики у сфері використання бюджетних коштів (ризики у процесі зміни напрямів використання бюджету розвитку, розподілу трансфертів з бюджету, затвердження виконання програми розвитку доріг)

 

ЛОДА відзначає: «Відсутність ризиків, зокрема ризиків у процесі зміни напрямів використання бюджету розвитку, розподілу трансфертів з бюджету у сфері використання коштів обласного бюджету обумовлена наступними причинами:

2. формування узагальненого переліку об’єктів для фінансування за кошти обласного бюджету здійснюється облдержадміністрацією на основі зібраних пропозицій від районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних територіальних громад та профільних департаментів облдержадміністрації (п.2 ст.44 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»);

4. облдержадміністрація протягом планового періоду проводить постійний моніторинг стану виконання обласних коштів;

5. контроль за ефективністю використання коштів обласного бюджету здійснює обласна рада на підставі відповідних звітів облдержадміністрації.

Ризики у сфері використання бюджетних коштів, під час виконання програми розвитку доріг не можуть виникнути, через чітко визначену процедуру використання бюджетних коштів: Відповідно до Програми розвитку мережі й утримання  автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018 – 2020 роки реалізація заходів Програми здійснюється шляхом формування переліків об’єктів, роботи на яких будуть виконуватися в поточному році за рахунок коштів обласного бюджету.

Пропозиції до Переліків подаються до департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку обласної державної адміністраціїрайонними державними адміністраціями, …, радами об’єднаних територіальних громад. Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації узагальнює та формує проекти Переліків відповідно до поданих пропозицій …

Сформовані та погоджені профільним заступником голови облдержадміністрації проекти Переліків затверджуються головою Львівської обласної державної адміністрації і …»

 

Відповідь: Ми вважаємо, що з самої відповіді Львівської ОДА випливає, що різні посадові особи та структурні підрозділи ЛОДА мають пряме відношення в сенсі впливу і повноважень до згаданих нами обласних бюджетних процесів та програми розвитку доріг, що означає можливість появи потенційних корупційних ризиків у діях цих суб’єктів ЛОДА. Невключення цього ризику до Програми вважаємо необґрунтованим.

 

2) Друга наша пропозиція стосувалась такого: «Корупційні ризики для бізнесу та регуляторні процедури (відсутність у програмі інституту регіонального бізнес-омбудсмана та системи перегляду регуляторної бази, а саме регуляторної експертизи)

 

Львівська ОДА відзначає: «27 грудня 2017 на засіданні Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при Львівській облдержадміністрації, обрали бізнес-омбудсмена області, ним став Андрій Дячишин».

 

Відповідь: Ми вітаємо це рішення КДР, адже саме Антикорупційний Форум Львівщини виступив з ініціативою створення інституту регіонального бізнес-омбудсмана. У Положенні цієї інституції, що також напрацьовувався Форумом та Комітетом підприємців Львівщини, є антикорупційні положення. Цією пропозицією ми вважали за потрібне посилити спроможність цієї інституції шляхом закріплення її антикорупційного потенціалу у Програмі на 2018 рік.

 

Також ЛОДА додає: «Повноваження, щодо проведення регуляторної експертизи, відповідно до Постанови КМУ від 20 серпня 2014 року “Про затвердження Положення про Державну регуляторну службу України, покладено на  Державну регуляторну службу України, відповідно не має необхідності  створення системи перегляду регуляторної бази, адже така система вже існує».            

 

Відповідь: Ми не заперечуємо, що згідно законодавства України система перегляду регуляторної бази існує. Питання в тому наскільки ця система працює на практиці і чи є вона ефективною на Львівщині. Саме то ми співпрацюємо з «Львівським регуляторним хабом» над пожвавленням використання громадської антикорупційної та регуляторної експертизи і вважаємо за важливе закріпити цю позицію у Програмі на 2018 рік.

 

3) Третя наша пропозиція полягала у наступному: «Ризики, які стосуються прозорості інформації (обмеженість опублікованої інформації на офіційних ресурсах, відсутність єдиного порталу відкритих даних)».

 

Ця наша пропозиція була врахована частково з таким формулюванням: «Враховуючи пропозицію  представника  ГО “Антикорупційний Форум  Львівщини” .. в проект Антикорупційної програми облдержадміністрації на 2018 рік включено корупційний ризик: Недостатня діяльність органу влади в частині опублікування відкритих даних про діяльність облдержадміністрації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних Data.gov.ua і запропоновано захід щодо усунення корупційного ризику – забезпечення ефективної можливості доступу громадськості до відкритої інформації через обов’язкове оприлюднення даних про діяльність облдержадміністрації на сайті Data.gov.ua».

 

Відповідь: Ми вдячні Львівській ОДА за включення цього корупційного ризики та пункту щодо порталу edata до Програми. Виконання цього пункту сприятиме підвищенню відкритості та прозорості ЛОДА. Поруч з тим, ми відзначаємо, що у нашій пропозицій мали на увазі необхідність створення окремого Порталу відкритих даних Львівської ОДА.

 

4) У п’ятій нашій пропозиції ми пропонували наступне: «Ризики у новостворених ОТГ (повільні темпи запровадження антикорупційних програм в ОТГ)».

 

На цю пропозицію має місце наступна відповідь: «Об’єднані територіальні громади не приймають антикорупційні програми відповідно до ст.19 Закону України “Про запобігання корупції”, в якій визначено суб’єктів прийняття антикорупційних програм».

 

Відповідь: Відсутність прямого обов’язку до прийняття антикорупційних програм для ОТГ не означає, що ОТГ не можуть приймати такого типу документи. Антикорупційний Форум Львівщини дослідив антикорупційні програми вже прийняті у 3 ОТГ Івано-Франківської області, а у Статуті однієї з ОТГ Чернігівської області виявили цілий прогресивний антикорупційний розділ. Тому ми вважаємо, що прийняття таких документів є важливими антикорупційним кроком.  

 

5) У шостій нашій пропозицій йшлось про наступне: «Ризики відсутності розуміння сприйняття корупції та ситуації в районах області (відсутність соціологічних досліджень за методологією НАЗК)».

 

ЛОДА підтримало у цілому нашу пропозицію і ми вважаємо, що це позитивний сигнал про бажання керівництва області розуміти яка ситуація з корупцією у районах Львівської області: «В розділ Антикорупційної програми: Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, внесена пропозиція про проведення соціологічних опитувань, щодо визначення рівня корупції, як один із заходів по запобіганню корупції».

 

Також ми вважаємо за необхідне прокоментувати рішення щодо інших пропозицій, що були подані до проекту Програми на 2018 рік.

 

Як зазначається у Звіті: «Заступник голови Громадської ради при Львівській облдержадміністрації Ільків В.Я. запропонував створити систему Єдиного вікна для отримання інформації, та надання громадянам адміністративних послуг, також запропонував спростити систему надання адміністративних послуг для розвитку бізнесу. Пропозиція, щодо Єдиного вікна для отримання інформації, та надання громадянам адміністративних послуг та  спрощення системи надання адміністративних не стосується заходів, передбачених на запобігання корупції і відповідно не може бути включена в програму».

 

Відповідь: Антикорупційний Форум Львівщини вважає, що ускладненість та забюрократизованість системи надання адміністративних послуг та «розтягнута» у часі реалізація дозвільних процедур для бізнесу створює корупційні ризики. Тому ми підтримуємо цю пропозицію і вважаємо її відхилення необґрунтованим.

 

Також у Звіті зазначається: «Безушко С.А. представник ГО “Київський діалог” запропонував внести зміни в текст програми, конкретизувати суб’єктів  виконання заходів по усунення корупційних ризиків, які виникають під час надання адміністративних послуг, також запропонував уточнити корупційний ризик та захід щодо його усунення, який виникає при наданні адміністративних послуг. в текст програми внесено зміни: 1) конкретизовано суб’єктів  виконання заходів, по усунення корупційних ризиків які виникають під час надання адміністративних послуг. 2) уточнено корупційний ризик який виникає при наданні адміністративних послуг».

 

Відповідь: Форум також підтримує цю пропозицію і підтримує ЛОДА у рішенні конкретизації та уточнення формулювань Антикорупційної програми ЛОДА на 2018 рік.  

 

Ми вдячні ЛОДА за конструктивний діалог і врахування окремих наших пропозицій, але вважаємо за необхідне продовжити консультації щодо врахування підтриманих нами положень і подальшого вдосконалення тексту Антикорупційної програми і, що найважливіше, її виконання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *