Антикорупційна програма ЛОДА 2018: всеохопне доповнення в частині корупційних ризиків та шляхів їх зниження

За підсумками Апаратної наради Львівської ОДА, де з гострою критикою антикорупційних програм області виступив Антикорупційний Форум Львівщини, було погоджено, що ми надамо максимальну кількість структурних пропозицій, що реально мають знизити рівень корупції. Подали до відповідних органів ЛОДА та презентуємо громадськості 47 антикорупційних пропозицій, що мають змінити ситуацію на Львівщині. Це пропозиції на додаток до тих, що ми вже вносили раніше.  

533

 

Корупційні ризики / Заходи з зниження ризику

 

Неефективна система антикорупційної та громадської експертизи проектів рішень у системі Львівської ОДА       

1) Прийняття положення про громадську та антикорупційну експертизу,

2) Визначити критерії віднесення нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів до таких, що можуть потенційно містити високі корупційні ризики,

3) Створення експертних груп громадського фінансового, тендерного моніторингу та антикорупційної експертизи діяльності місцевих органів державної влади,

4) Впровадження системи управління ризиками згідно з моделлю COSO

 

Відсутність інструменту моніторингу застосування ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів», а також викладення визначеної законом інформації на порталі e-data        

Створення постійного інструменту моніторингу застосування ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» на Львівщині задля побудови системи прозорості витрат коштів платників податків

 

Відсутність юридичного механізму супроводу антикорупційних звернень громадян та оцінки інформації, що надається викривачами корупції  

Створення механізму юридичного супроводу справ, переданих до правоохоронних органів з метою повернення незаконно втрачених активів та розроблено механізму закріплення юридичного статусу Львівської ОДА в таких справах

 

Невизначеність виділення земельних ділянок учасникам АТО    

Створення електронної черги на виділення земельних ділянок учасникам АТО

 

Ускладнена організаційна структура та організаційні процеси у системі Львівської ОДА, дублювання та перетин функцій між структурними підрозділами Львівської ОДА    

1) Спрощення організаційної структури шляхом реінжинірингу процесів роботи всіх підрозділів, усунення дублювання функцій, невластивих функцій, в результаті – чітка і зрозуміла організаційна структура та процеси роботи шляхом,

2) Проведення тендеру на визначення виконавця послуг з проведення реінжинірингу структури та функцій Львівської ОДА,

3) Впровадження стандартів системи управління ISO 9001 шляхом,

4) Проведення тендеру на визначення виконавця послуг із сертифікації управління відповідно до стандартів ISO 9001

 

Відсутність системи для контролю громадян за розглядом їх звернень до структурних підрозділів ЛОДА        

Запровадження системи контролю за розглядом заяв громадян чиновниками міської адміністрації у режимі он-лайн

 

Відсутність ефективної системи сповіщення ЛОДА про корупційні ризики та зловживання      

Прийняття Положення про антикорупційну гарячу лінію Львівської ОДА, створення функціонуючої гарячої лінії Львівської ОДА

 

Відсутність та неврегульованість повноцінного публічного звітування за пророблену роботу у Львівській ОДА     

Прийняття положення про звітування голови та структурних підрозділів Львівської ОДА

 

Відсутність зовнішньої оцінки якості надання послуг з доступу до публічної інформації, не розмежованість відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом у системі Львівської ОДА       

1) Проведення опитування користувачів (експертне співтовариство, журналісти, громадські активісти) з метою виявлення проблем та напрацювання способів покращення доступу до публічної інформації,

2) Розроблення проекту реєстру публічної інформації та інформації з обмеженим доступом з чітким обґрунтуванням причин обмеження доступу відповідно до законодавства,

3) Ведення та регулярне оновлення необхідних реєстрів та баз публічної інформації та інформації з обмеженим доступом

 

Недостатня відкритість, прозорість бюджетних процесів у системі Львівської ОДА та можливостей для громадської участі у процесі     

1) Прийняття бюджетного регламенту Львівської ОДА та ЛОР,

2) Забезпечення оприлюднення змін до бюджету за 20 днів до розгляду,

3) Формування вичерпного переліку документів, які повинні оприлюднюватися та щодо змісту яких повинні проводитися публічні консультації із зацікавленими сторонами,

4) Проведення незалежної експертної оцінки бюджетного процесу щодо реагування на корупційні ризики та практики,

5) Проведення опитування громадської думки з метою оцінювання можливостей для участі громадян та бізнесу в бюджетному процесі як інструменту попередження корупції,

6) Запровадження громадського бюджету

 

Недоступність інформації про конкурсні процедури та процеси в ЛОДА 

1) Оприлюднення на веб-сайті ЛОДА протоколів процедур відбору претендентів, підсумкових оцінок претендентів конкурсною комісією,

2) Інформування у біографії голови ЛОДА про зв’язки з комерційними організаціями і некомерційними організаціями перед вступом на посаду, його освіту та трудовий шлях,

3) Впровадження прозорих конкурсів із залученням експертної громадськості для призначення на посади

 

Неефективне запобігання конфлікту інтересів чиновників системи ЛОДА

1) Напрацювати проект визначення порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЛОДА,

2) Визначення постійної комісії, яка контролює питання конфлікту інтересів,

3) Створення та постійна актуалізація реєстру посадових та службових осіб, керівників установ та організацій ЛОДА, що повідомили про конфлікт інтересів, вжиті заходи для його врегулювання (як самостійно особою, так і зовнішні)

 

Неефективна система стимулювання моральної поведінки службовців ЛОДА

1) Ухвалення Етичного кодексу для службовців ЛОДА,

2) Створення спеціального інструменту для повідомлення про неетичну поведінку, дискримінацію, сексуальні домагання

 

Неефективна система моніторингу державних закупівель на предмет дотримання законодавства   

1) Встановленння практики зовнішніх незалежних моніторингів (при складних/об’ємних закупівлях). Введення антикорупційних інструментів на етапах «до» та «після» проведення конкурсних торгів. Запровадження системи зовнішнього та внутрішнього моніторингу корупційних ризиків на всіх етапах проведення державних закупівель. Проведення за участю громадськості експертних опитувань, фокус-груп, інтерв’ювання бізнес-асоціацій та громадських об’єднань підприємців з метою оцінювання можливостей для прозорої та справедливої участі в конкурсних закупівлях за бюджетні кошти,

2) Розроблення механізму та забезпечення систематичного оприлюднення інформації про засідання комітетів конкурсних торгів усіх розпорядників бюджетних коштів,

3) Створення систему моніторингу стану розрахунків розпорядників бюджетних коштів з постачальниками товарів, робіт, послуг за виконаними договорами,

4) Запровадження автоматичної системи моніторингу цін у розрізі договорів на закупівлі. Оприлюднення інформації результатів моніторингу закупівельних цін,

5) Вжиття заходів щодо виконання доручення голови Львівської ОДА щодо обов’язкового проведення конкурентних допорогових закупівель товарів і послуг

 

Забюрократизованість та сповільненість організаційних процесів, що ускладнює прийняття рішень та надання адміністративних послуг громадян

1) Створення Порталу відкритих даних Львівської ОДА,

2) Перехід до безпаперових засідань, користуючись електронною мережею документації в інтернеті,

3) Напрацювання проектів рішень з метою деперсоналізації послуг за допомогою онлайн-транзакцій

 

Непрозорість діяльності митних органів Львівської області   

1) Запровадження інституту митного поліцейського (з роботою під камеру),

2) Запровадження відеоспостереження за роботою інспекторів митниці з прямою трансляцією на єдиний диспетчерський пункт та в Інтернет,

3) використання сучасних скандувальних та взважувальних систем для машин та контейнерів

 

Непрозорість процедур та процесів у сфері освіти Львівської області     

1) Напрацювання проектів рішень щодо впровадження електронної бази вакантних посад, публічності при оголошенні вакантних посад, а також відкритості конкурсів на посади, керівників шкіл,

2) Запровадження інструментів електронного оформлення дітей в дитсадки і школи, забезпечення колегіального доступу до електронної інформації відповідного інструменту

 

Відсутність комплексної системи заходів задля підвищення антикорупційної культури мешканців Львівської області       

1) Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з цілеспрямованого формування негативного ставлення/думки до корупції в громадян у рамках навчальних заходів,

2) Створення у всіх комунальних ЗМІ рубрик, спеціально присвячених проблемам боротьби з корупцією,

3) Поглиблення співпраці з місцевими церквами з метою поширення антикорупційного вчення Церкви та сприйняття нею корупції як гріха


Закликаємо Львівську ОДА врахувати усі ці пропозиції і цим продемонструвати діями реальні наміри щодо суттєвого зменшення рівня корупції у Львівській області.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *