Оновлення антикорупційної Стратегії Форуму: поглиблені підходи до державного та місцевого антикорупційного реформування

Webp.net-resizeimage

У попередніх матеріалах «Антикорупційні стратегії для Львівщини та України: рік роботи Антикорупційного Форуму», «Оновлені антикорупційні стратегії для Львова та Львівської області» та «Доповнення до антикорупційної Стратегії Форуму: церква та бізнес» ми вже розповідали про стратегічні напрацювання Форуму та останні суттєві актуалізації змісту нашої базової антикорупційної Стратегії.

 

У цьому матеріалі великий і дуже важливий пакет змін та доповнень, що ґрунтується на передовому міжнародному та українському досвіді, а також досвіді діяльності нашої коаліції.

 

До розділу «Загальні механізми та інструменти реалізації Стратегії» ми додали наступні положення:

 

Впровадження реформ 7Д: дерегуляція, децентралізація, дебюрократизація, деконцентрація, демонополізація, деолігархізація та детінізація;

Завершення формування системної та незалежної антикорупційної інфраструктури (Вищий антикорупційний суд, інші суди,  НАБУ, ДБР, НАЗК, СБУ, ГПУ, МВС, НКРЕКП, Антимонопольний комітет, Рахункова палата, Державна аудиторська служба, ДФС, Міжнародна комісія проти безкарності в Україні за прикладом Гватемали);

– Конкретизація механізмів погодження та перевірки НАЗК належного виконання органами місцевого самоврядування затверджених ними антикорупційних програм. Зміна методичних рекомендацій НАЗК щодо змісту антикорупційних програм місцевих органів влади. Громадський контроль проведення НАЗК планових антикорупційних перевірок ЛОДА;

– Формування системних форматів антикорупційної співпраці з місцевими органами влади (антикорупційні стратегії та програми ЛМР, ЛОДА, ЛОР, великі антикорупційні робочі групи та зустрічі з ЛМР, ЛОДА, ЛОР, участь у Колегії та Координаційно-дорадчій раді ЛОДА);

Сприяння створенню регіональних проектів антикорупційної консолідації (Львівської ради реформ за моделлю Реанімаційного пакету реформ, Львівської контактної групи за моделлю Transparency International та антикорупційної експертної групи UPLAN за моделлю Центру політико-правових реформ), а також Коаліції з захисту громадянського суспільства;

– Створення місцевого реєстру корупціонерів;

Запровадження автоматичного способу перевірки інформації в електронних деклараціях із дотриманням вимог захисту персональних даних. Скасування електронного декларування для громадських активістів;

– Захист та підвищення ефективності інструментів масового «антикорупційного ураження» (скасування застави як запобіжного заходу в корупційних злочинах; встановлення Кабінетом Міністрів України безоплатного доступу до витягів з усіх державних реєстрів (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, речових прав на рухоме, нерухоме майно); прийняття закону про тимчасові парламентські слідчі комісії);

Прийняття повного пакету законів про захист та матеріальне заохочення інформаторів та викривачів (4038а), стимулювання співпраці громадян зі слідством, що проводиться НАБУ, про можливість фіксації корупційних злочинів громадянами, а також співробітниками державних органів, критеріїв правомірного застосування провокації хабара та приватної детективної діяльності, а також, вдосконалення застосування інструментів угоди зі слідством, а також підвищення розмірів штрафів за вчинення корупційних адміністративних правопорушень;

Персоналізація відповідальності чиновників за усі рішення на противагу корупційній колегіальності та колективної безвідповідальності;

Узгодження порядку фінансування політичних партій з порядком фінансування передвиборної агітації як на загальнодержавних, так і на місцевих виборах. Поширення обов’язку проходження щорічного фінансового аудиту лише на політичні партії, що одержують державне фінансування та/або беруть участь у загальнодержавних виборах. Запровадження електронної системи звітності політичних партій;

Зменшення корупційних ризиків у виборчих процесах (розширення ролі місцевого самоврядування у виборчому процесі; об’єднання правоохоронців у професійні мобільні групи оперативного реагування на інформацію про порушення замість перебування на виборчих дільницях; впровадження електронних інструментів виборів, адміністрування виборчих процесів та електронного реєстру виборців;  часткова заборону політичної реклами у виборчий і міжвиборчий період та часові обмеження та змістовні вимоги роликів на телебаченні; ускладнення практик відмивання державних коштів на елементах виборчого процесу шляхом їх повторного використання та закупівлі через систему Prozorro;  врегулювання питання заборони підкупу виборців);

Співпраця з місцевими приватними та державними центрами правової допомоги, зокрема, студентськими професійними середовищами як Лабораторія практичного права ЛНУ ім. І. Франка та державними центрами вторинної правової допомоги.

 

До розділу «Секторальні пропозиції з подолання та запобігання корупції» ми додали наступні положення:

 

У блоці «Органи місцевої влади та житлово-комунального господарства»:

Місцевий рівень:

– Прийняття антикорупційних програм та антикорупційних розділів у Статутах ОТГ. Сприяти наданню експертної, консультативної та методичної підтримки об’єднаним територіальним громадам для створення і організації діяльності в них центрів надання адміністративних послуг;

– Зміцнення незалежності Сектору запобігання та протидії корупції ЛМР (зміна Положення та ухвалення «Конституції Сектору», створення Наглядової ради сектору за принципом Ради конкурентоспроможності). Наділення Сектору оцінки ухвал ЛМР (за моделлю «Венеціанської комісії»);

– Розробити нормативно-правові акти щодо якості надання адміністративних послуг та впровадити їх;

– Ліквідація міжвідомчих комісій Львівської міської ради;

– Продовжити впровадження електронного документообігу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, що дасть можливість доступу до відкритих документів через системи обліку інформації та Інтернет, а також забезпечити фінансування впровадження зазначеної системи;

– Звуження застосування візування проектів рішень як практики, що створює неправомірні політичні переваги і обмеження, перешкоджає конкурентності у діяльності місцевих рад та обмежує нормотворчу діяльність депутатів;

– Антикорупційна громадська експертиза розпоряджень голови ЛОДА;

– Зміна процедур призначення та представництва у Виконкомі ЛМР. Обмеження включення до Виконкому службовців ради у кількості не більше 10%. Відхід від практики призначення до складу Виконкому заступників Міського голови. Визначення чисельності Виконкому на рівні 25% від загального складу ради (визначеної законом кількості депутатів ради). Встановлення обов’язку проходження рішень Виконкому через профільні комісії ЛМР;

– Запровадження інструментів контролю бюджетних процесів: «Бюджет для громадян» (форма презентації основних бюджетних показників), «Відкрита бухгалтерія» (щоденне опублікування в Інтернеті переліку всіх без винятку здійснених за день трансакцій), «Відкритий бюджет» (інформаційна технологія, що допомагає громадянам зрозуміти бюджетну інформацію), «Індекс прозорості бюджету» (інноваційна методологія, що надає можливість комплексно проаналізувати місцеву соціально-економічну і бюджетну політику на всіх її стадіях), «Прозорий бюджет» (інформаційний ресурс, що забезпечує доступ до нормативної, статистичної та аналітичної інформації), Програмно-цільовий метод (запровадження цього методу передбачає наявність системи фінансового контролю, звітності та аудиту, а тому обов’язковим елементом постає побудова системи моніторингу та оцінки виконання програм) та розширення відсоткової частки партисипативного бюджету (громадського бюджету, або бюджету участі) у загальній структурі бюджету. Доступ до місячних звітів про доходи і видатки бюджету в розрізі всіх статей, бюджетні запити та кошторисів розпорядників бюджетних коштів;

– Врегулювання обласних бюджетних процедур (зміни напрямів використання бюджету розвитку, розподілу трансфертів з бюджету, щодо затвердження виконання програми розвитку доріг);

– Моніторинг корупційних ризиків у сферах замовлення матеріальних цінностей, формування узагальненого переліку об’єктів для фінансування за кошти обласного бюджету на основі пропозицій РДА, ОТГ та профільних департаментів Львівської ОДА;

– Встановлення обов’язковості проведення громадських слухань при отриманні містом кредитів чи укладення угод на значні суми;

– Вдосконалення конкурсних процедур з відбору на посади. Виключно конкурсні та публічні процедури призначення керівників КП, механізми відміни результатів конкурсів в разі виявлення порушень при їх проведенні. Формування Конкурсної комісії за участі ГО та юристів. Прийняття положення про проведення конкурсів Конкурсною комісією. Забезпечення відкритості конкурсних процедур шляхом дозволу брати участь (присутність) засобів масової інформації при відборі, в тому числі з наданням їм права публікувати персональну інформацію про кандидатів. Призначення чиновників на основі системи GMAT (стандартизований тест для визначення здатності успішно навчатися) у спеціальних кабінетах з онлайн-трансляцією, публічністю результатів та детектором брехні. Проведення усіх відкритих конкурсів у декілька різноманітних етапів (документи, конкурс, результати) та у комбінованій формі усних та письмових варіантів. Впровадження «ЗНО» для претендентів на державну службу у вигляді загальнодержавного кваліфікаційного тесту. Запровадження конкурсних процедур не тільки для зарахування здобувача на державну службу, але й для зміни посади (рангу). Запровадження конкурсних процедур на призначення осіб на посади виконуючих обов’язків. Децентралізація системи організації конкурсів на державну службу. Децентралізація органу управління персоналом публічної служби. Запровадження практики, коли усі хто пройшов конкурс отримують посвідчення службовця, що дає право на заміщення вакантних посад;

– Постійний та безперешкодний доступ до посадових інструкцій, чіткі критерії оцінки діяльності органів та працівників та розміщення інформації на сайті, преміювання працівників згідно з досягненням ними індикаторів ефективності;

– Включення опції оцінювання чиновників у Особистого кабінеті мешканців;

– Контроль та виявлення конфлікту інтересів за допомогою автоматичного аналізатора проекту «Приховані інтереси» Антикорупційного штабу;

– Заборона депутатам і їхнім родичам суміщати свій статус із роботою в раді, комунальних установах і підприємствах;

– Створення єдиного відкритого реєстру обліку нерухомого комунального майна (у власному чи у оренді), у тому числі з земельними ділянками;

– Уніфікувати форми звітності всіх органів управління державним та комунальним майном. Забезпечити відкритий он-лайн доступ до інформації про державне та комунальне майно. Модернізувати систему здійснення контролю за обліком державного майна, орієнтовану насамперед на виявлення змін у реєстрах з обліку такого майна;

– Запровадити міжнародні незалежні перевірки діяльності комунальних підприємств. Проведення енергетичних аудитів комунальних підприємств;

– Узгодити установчі документи підприємств державного сектору економіки з вимогами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

– Забезпечити підтримку впровадження в Україні стандартів Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) та Ініціативи із прозорості у будівельній галузі (CoST), включно з моніторингом якості робіт на дорогах;

– Оприлюднення переліку усіх будівельних майданчиків з детальною інформацією, про розміри земельних ділянок під забудову;

– Розроблення та затвердження нового Порядку визначення розмірів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури задля запровадження єдиної ставки і електронного калькулятора; або скасування пайової участі в інфраструктурі;

– Створення антикорупційних карт муніципальних ремонтів та аналогій проекту УкрЯма. Моніторинг корупційних ризиків формування переліків об’єктів, що передбачені Програмою розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху 2018-2020 роки;

– Введення заробітної плати за роботу депутатів місцевих рад.

Загальнодержавний рівень:

– Прийняття закону про адміністративну процедуру;

– Визначення на законодавчому рівні статусу, засад організації та діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання і виявлення корупції та уповноважених з виконання антикорупційних програм, порядку взаємодії з НАЗК, здійснення координації, затвердження планів роботи та методичного забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. удосконалити та стандартизувати статистичну звітність про роботу спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та розгляд судами справ про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, забезпечити оприлюднення та аналіз таких звітів у щорічних національних доповідях щодо реалізації засад антикорупційної політики.

 

У блоці «Тендери (державні закупівлі) та продажі)»:

Місцевий рівень:

– Встановлення зобов’язання проводити конкурентні допорогові торги для усіх монопольних комунальних підприємств;

– Забезпечення виконання структурними підрозділами ЛОДА доручення щодо обов’язкового проведення допорогових закупівель на товари та послуги. Прийняття рішення про дієві санкції для порушників доручення;

– Прозорий процес оцінки якості послуг за державними закупівлями, врегулювання відповідальності за прийняття актів виконаних робіт;

– Впровадження системи Prozorro.Продажі та Оренда шляхом прийняття необхідних нормативних документів (Регламенту; Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади; Типового договору оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади; Методики розрахунку і порядку  використання  плати за оренду  майна, що  належить до  власності територіальної громади; Орендних ставок за використання цілісних майнових комплексів; Ставки за використання нерухомого майна; Порядок продажу комунального майна, щодо якого прийнято рішення про списання; Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади). Унеможливлення пакування лотів продажів під конкретні компанії.

 

У блоці «Дерегуляція та сектор реальної економіки і фінансів»:

Місцевий рівень:

– Розробити рекомендації та методики для сприяння юридичним особам приватного права у побудові та вдосконаленні кодексів поведінки, що охоплюватимуть питання провідних практик корпоративного управління;

– Запровадження стандартів прозорості фінансової інформації у формі процедури “Know Your Client (Customer)” (KYC). Налагодити постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади та Всеукраїнською мережею доброчесності, зокрема, в контексті захисту антикорупційних уповноважених юридичних осіб;

– Покращення регуляторного середовища регіону через надання практичної допомоги органам влади та місцевого самоврядування у реалізації регуляторних функцій. Моніторинг регуляторного середовища і відстеження результативності діючих місцевих рішень. Прийняття та впровадження Порядків підготовки проектів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад, Методичних рекомендаціїй щодо перегляду актів органів місцевого самоврядування;

– Широке застоcування М-тесту для систематизованої оцінки наслідків впливу нових регулювань на бізнес. Проведення регулярних репрезентативних опитувань бізнесу всіх розмірів, особливо малого та середнього;

– Підтримка ініціатив Львівського Регуляторного Хабу щодо системної оцінки регуляторного впливу та ревізії регуляторного регулювання, вдосконалення процедури прийняття регуляторних актів. Контроль виконання та опрацювання Положення про набори регуляторних даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно Постановою КМУ №1100 від 20.12.2017р., що має містити не тільки назви регуляторних актів та дату набрання ними чинності, а й інформацію про строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності;

– Ліквідація корупційних ризиків у паркуванні (інвентаризація паркомісць;  виставлення на аукціон зон платного паркування лотами; штрафи за порушення норм паркування місцевими інспекторами; налагоджений механізм відстеження коштів та штрафних санкцій; унормування ринку таксі);

– Ліквідація корупційних ризиків у сфері функціонування літніх майданчиків (декларативний спосіб погодження розміщення літніх майданчиків, механізм мовчазної згоди у разі виконання умов декларації, запровадження аукціону для оренди літніх майданчиків без прив’язки);

– Реформа контролю природних монополій та вертикально інтегрованих компаній. Забезпечення можливості громадського контролю за діяльністю природних монополій. Напрацювання моделей подрібнення монополій шляхом розділення виборництва, продажу та постачання;

Загальнодержавний рівень:

– Прийняти закон про установу бізнес-омбудсмена, яким розширити її повноваження, зокрема встановити обов’язок органів виконавчої влади надавати відповіді на запити бізнес-омбудсмена. Забезпечення формування політики розвитку підприємництва, участь у спільному напрацювання бізнес-стратегій для Львівської області та відслідковування якості реалізації бізнес-ініціатив та контролю дотримання бізнес-політики; розгляду скарг бізнесу на державні та підконтрольні державі компанії та окремих чиновників; адвокація бізнесу перед державними органами та формування за результатами аналіз скарг пропозицій щодо зміни державної політики підприємництва у Львівській області; сформувати спроможність та процедуру щодо розгляду скарг;  мобільне сприяння у вирішенні конкретних звернень та справ щодо порушення прав підприємців та інвесторів, запобігання недобросовісній (нечесній) поведінці та рейдерству стосовно суб’єктів підприємництва, сприяння захисту бізнесу від знищення в антиконкурентний спосіб та впровадженню презумпції невинуватості підприємця;

– Запровадження податку на розподілений прибуток (податку на виведений капітал) замість податку на прибуток.

 

У блоці «Електронне врядування»:

Інструменти / заходи:

– Запровадження уніфікованого електронного документообігу, децентралізації е-послуг, оцифрування та створення реєстрів і архівів, відкритість та доступність державних реєстрів, сумісність усіх реєстрів та баз даних, єдина е-ідентифікація через державний сервісний портал та ID-картку. Створення можливостей для е-листування з держслужбовцями. Створення галузевих онлайн-платформ (наприклад, е-житло) та єдиної платформи доступу до інформації та відкритих даних. Впровадження посад інформаційних комісарів місцевих органів влади; Запровадити єдину платформу, на базі якої органи місцевого самоврядування зможуть налагодити взаємодію між своїми реєстрами;

– Вдосконалення та реалізація стратегічних документів Львова, зокрема, Open Data Road Map Lviv та Програми цифрового перетворення Львова;

– Запровадження проектів «Відкрите місто», «Відкрита реклама», «Відкрита торгівля міста», візуалізації бюджету та бюджетної мапи;

– Належне забезпечення (фінансове та технічне) державних реєстрів, що має сприяти зростанню обсягу та якості даних; портали відкритих даних мають містити API (application programming interface), що надають можливість незалежним розробникам створювати продукти на основі відкритих даних. На порталі мають бути наявні інструменти для інтерактивної взаємодії, що сприяють розвитку діалогу щодо відкритих даних (форуми, блоги);

– Створення єдиного веб-порталу конкурсів на державну службу як джерела інформації і засобу оцінки кандидатів та єдиної інформаційної системи управління кадрами. Створення реєстру державних службовців та реєстру фізичних осіб, які проходять підготовку до служби;

– Прийняття законопроектів 2043а, 2913, 2171, 2172 та 8139, що передбачають вдосконалення процедури притягнення до адміністративної відповідальності за порушення права на доступ до публічної інформації.

 

У блоці «Державна фіскальна служба та митниця»:

Місцевий рівень:

Державна фіскальна служба:

– Запровадити повну автоматизацію адміністративних послуг ДФС. Впровадження повноцінного електронного кабінету, надання послуг онлайн, а також централізації обслуговуючих функцій. Підвищити рівень відкритості ДФС через оприлюднення зведеної інформації щодо платників податків та діяльності служби.

Митниця:

– Вдосконалення спостережних та зважувальних систем на митних постах. Відкриття доступу до внутрішніх камер ДФС.

Загальнодержавний рівень:

Державна фіскальна служба:

– Розмежувати між окремими інституціями нормотворчу, сервісну та контрольну функції, які виконує Державна фіскальна служба. Ліквідувати податкову міліцію і створити окремий державний орган — Службу фінансових розслідувань (СФР). Розробити і впровадити показники ефективності (KPIs) для більш обґрунтованого оцінювання діяльності ДФС;

– Врегулювати можливість скасування результатів перевірки у разі виявлення порушень під час її призначення та/або проведення. Обмежити права контролюючих органів щодо направлення платникам податків необґрунтованих запитів.Заборонити відкриття кримінальних проваджень відносно платників податків до узгодження податкових зобов’язань і фактичної несплати узгоджених податкових зобов’язань до бюджету, з метою зниження корупційного тиску. Заборонити контролюючим органам розривати договори про визнання електронних документів в односторонньому порядку та блокування реєстрації електронних документів (чи обмежити таку можливість);

– Запровадження електронної системи обліку товарів та е-касових апаратів.

Митниця:

– Прийняття закону про «єдине вікно» на митниці;

– Внести зміни до митного законодавства з метою підвищення рівня прозорості та підзвітності в роботі працівників митних органів, зокрема, шляхом зміцнення ролі управління ризиками та пост-аудит контролю.

 

У блоці «Правоохоронні органи та суди»:

Місцевий рівень:

– Контроль набору на вакансії до місцевих прокуратур за новим принципом;

– Громадський контроль оцінювання виконання службових обов’язків прокурорів в органах прокуратури (включаючи органи прокурорського самоврядування);

– Удосконалити положення Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів з урахуванням міжнародних стандартів, забезпечити доступність Кодексу та роз’яснень (коментарів) до нього для прокурорів та усіх громадян;

– Зменшення можливостей формування корупційних мереж системних агентів-хабародавців у правоохоронних та силових органах. Проведення дискусії щодо встановлення правових меж дій агентів-хабародавців;

– Вирішення проблеми антикорупційної боротьби «для статистики і галочки», а саме моніторинг «випаровування» справ і непередання їх до суду;

– Впровадження внутрішніх антикорупційних реформ у СБУ та Прокуратурі Львівської області спільно з Консультативною місією ЄС. Реформа СБУ шляхом позбавлення антикорупційних та економічних повноважень (економічні злочини та контрабанда);

– Співпраця та контроль за діяльністю територіального відділення Державного бюро розслідувань;

– Запровадження електронного суду;

– Громадський контроль проведення регулярного оцінювання суддів;

– Створення профайлів суддів Львівщини згідно критеріїв доброчесності суддів;

– Запровадження домінування адміністративних та приватних процедур вирішення спорів (переговори; консіліація, або комісія з примирення; арбітраж, або третейський суд; міні-суд; медіація).

Загальнодержавний рівень:

– Визначення шляхів запровадження необхідних обмежень щодо позапроцесуальних неформальних відносин між учасниками судових проваджень, зокрема суддями, адвокатами, слідчими та прокурорами;

– Зменшення дискреції суддів, прокурорів, слідчих, підвищення їхньої підконтрольності та відповідальності, насамперед дисциплінарної, за участі громадськості в дисциплінарних провадженнях;

– Запровадження єдиної прозорої системи кримінальної статистики;

– Децентралізація судової системи на користь громади (створення мирових суддів, інституту присяжних та народних засідателів);

– Визначення чітких завдань та повноважень Громадської ради доброчесності задля її повернення в громадський контроль відбору суддів. Системна та незалежна робота контролюючих суддівських органів: Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

– Проведення відкритих конкурсів на посади суддів.

 

У блоці «Лісове господарство та природні ресурси»:

Місцевий рівень:

– Призначення керівників лісових господарств на основі відкритих конкурсів із залученням представників місцевої  громади;

– Продаж лісу виключно через систему Prozorro;

– Встановлення жорстких строків легалізації «сірих» лісопилорам області;

– Запровадження механізму дієвих громадських слухань у місцевих радах: без її позитивного рішення  неможливо затвердити річний план вирубки, об‘єм заготівлі, місця вирубки тощо;

– Повний публічний доступ до  квартально-видільної сітки, планів лісонасаджень, таксаційних описів та інших матеріалів лісовпорядкування;

– Проведення фахових навчань для правоохоронних структур у сфері лісових правопорушень;

– Повна відкритість та прозорість перевірок Державної екологічної інспекції у Львівській області. Напрацювання рішення (внутрішнього розпорядження та порядку оприлюднення) щодо публікації результатів усіх перевірок, а саме актів перевірок, приписів про усунення законодавства, актів повторних перевірок на предмет виконання приписів або відомостей про виконання приписів, результатів аналізів повітря, води, ґрунту, тощо, якщо такі проводилися під час перевірки, розрахунки завданої шкоди довкіллю;

– Формування надійної бази даних земель. Опублікування інформації про адреси земельних ділянок,що перебувають у користуванні юридичних і фізичних осіб;

– Створення електронної черги на виділення земельних ділянок учасникам АТО. Запровадження системи проведення відкритих земельних торгів. Створення єдиного інформаційного порталу та єдиної сервісної система щодо подання земельних заявок та оренду / користування землями державної власності;

– Створення єдиного інтерактивного реєстру земельних насаджень; Чіткі звіти про нові засадження з кошторисами закупленого молодняка й виконання робіт щодо засаджень та повідомлення координат розташування  площ засаджень;

– Контроль впровадження та інформаційного наповнення системи GIZ;

– Спрощення процедур доступу до розробки надр та відкриття геологічної інформації. Унормування процедур видачі спецдозволів на користування надрами.

Загальнодержавний рівень:

– Виведення з-під підпорядкування Державної агенції лісових ресурсів України лісопатологічну службу, представлену ВО «Укрлісозахист», та лісовпорядну службу, представлену ВО «Укрдержліспроект»;

–Повна заборона суцільних рубок (як санітарних так і головного користування) та повноцінне впровадження вибіркової системи рубок;

 Прописання в законодавстві чітких механізмів адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил господарювання: порушення правил ведення лісозаготівельних робіт, зміна фактичного об‘єму деревини, класифікації і сортності деревини на лісосіці; зміна меж і площі лісосіки; праця на лісосіці неспеціалізованих бригад;  порушення під час проведення аукціонів на біржах реалізації деревини;

 Продовження мораторію на вивіз будь-якої необробленої деревини з України;

– Завершення розробки і оптимізація кадастрової карти лісових ресурсів України;

– Забезпечення прозорого розподілу ліцензій на розробку українських газових родовищ. Скасувати монополію облгазів, які впродовж багатьох років була інструментом для отримання вигоди на ціновому арбітражі.

 

У блоці «Освіта»:

Місцевий рівень:

– Створення ефективної електронної системи реєстрації дітей у ДНЗ (відкриття черги, тобто забезпечення доступу у зрозумілому для читання та сприйняття користувачами до усіх знеособлених та уособлених за бажанням даних, з висвітленими присвоєними індивідуальними номерами, прізвищем та датою реєстрації, які зберігаються у системі електронної реєстрації дітей;  реалізувати у вигляді окремої сторінки на сайті електронної реєстрації дітей можливість відображення списку записів електронної реєстрації, які містять номер запису у системі ID, прізвище та ім’я, номер свідоцтва про народження (без серії), право на пільговий вступ, дату реєстрації заявки в електронній черзі, а для відображення такого списку необхідно вказувати ЗДО, рік вступу на вікову групу; запровадження АРІ як програмного інтерфейсу контролю за електронною чергою та змін у ній та електронного цифрового підпису для реєстрації; передбачити, відображення фактичної кількості місць в системі електронної реєстрації; обмежити можливість змінювати вибір ДНЗ (один раз на 6 місяців) виключно у ЦНАПах; передати в ЦНАПи повноваження щодо реєстрації та прийому документів до ДНЗ та доформування груп; передача програмного забезпечення щодо електронної черги в Міський Центр Інформаційних Технологій (МЦІТ); типова заява на вступ у ЗДО розміщується на сайті електронної реєстрації у вигляді публічної оферти, вважається погодженою з моменту подання документів для зарахування дитини до ЗДО і окремо не складається; контроль отримання електронною чергою В ДНЗ системи сертифікації безпеки даних);

– Проведення антикорупційного аналізу онлайн-мапи ремонтів освітніх закладів Львова.

 

З повним текстом нашої актуалізованої Стратегії можна ознайомитись за гіперпосиланням: тут.

Ми продовжуємо працювати над системними рішеннями і рецептами та будемо раді пропозиціям чи ідеям як ефективніше все це реалізувати на практиці. І будемо раді зробити це разом з Вами. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *