Антикорупційний Форум подав пропозиції-ідентифікації у рамках оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді

Webp.net-resizeimage

Раніше ми вже повідомляли, що на Регламентній комісії Львівської обласної ради було прийнято рішення про включення нашого представника Олексія Роговика до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків Львівської обласної ради. Отож, ми долучимось до роботи над майбутнім текстом Антикорупційної програми Львівської обласної ради.

 

На першому засідання цієї Комісії був затверджений робочий графік та план ідентифікації корупційних ризиків у Львівській обласній раді.

 

Антикорупційний Форум Львівщини подав ідентифікацію 27 ризиків та наступні 80 пропозицій:

 

«Корупційні ризики Заходи з зниження ризику

 

1) Неефективна система антикорупційної та громадської експертизи проектів рішень ЛОР

1. Прийняття положення про громадську та антикорупційну експертизу,

2. Визначити критерії віднесення нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів до таких, що можуть потенційно містити високі корупційні ризики,

3. Створення експертних груп громадського фінансового, тендерного моніторингу та антикорупційної експертизи діяльності місцевих органів державної влади,

 

2) Відсутність інструменту моніторингу застосування ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів», а також викладення визначеної законом інформації на порталі e-data        

Створення постійного інструменту моніторингу застосування ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» на Львівщині задля побудови системи прозорості витрат коштів платників податків

 

3) Відсутність системи для контролю громадян за розглядом їх звернень до структурних підрозділів ЛОР        

Запровадження системи контролю за розглядом заяв громадян чиновниками ЛОР у режимі он-лайн

 

4) Відсутність ефективної системи сповіщення ЛОР про корупційні ризики та зловживання      

Прийняття Положення про антикорупційну гарячу лінію Львівської ЛОР, створення функціонуючої гарячої лінії Львівської ЛОР

 

5) Відсутність та неврегульованість повноцінного публічного звітування за пророблену роботу у ЛОР     

Прийняття положення про звітування голови та структурних підрозділів ЛОР

 

6) Відсутність зовнішньої оцінки якості надання послуг з доступу до публічної інформації, не розмежованість відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом у системі ЛОР       

1. Проведення опитування користувачів (експертне співтовариство, журналісти, громадські активісти) з метою виявлення проблем та напрацювання способів покращення доступу до публічної інформації,

2. Розроблення проекту реєстру публічної інформації та інформації з обмеженим доступом з чітким обґрунтуванням причин обмеження доступу відповідно до законодавства,

3. Ведення та регулярне оновлення необхідних реєстрів та баз публічної інформації та інформації з обмеженим доступом

4. Забезпечення доступу до публічної інформації ЛОР

 

7. Недостатня відкритість, прозорість бюджетних процесів у системі ЛОР та можливостей для громадської участі у процесі. Ризики у сфері використання бюджетних коштів (ризики у процесі зміни напрямів використання бюджету розвитку, розподілу трансфертів з бюджету, затвердження виконання програми розвитку доріг)

1. Прийняття бюджетного регламенту ЛОР,

2. Забезпечення оприлюднення змін до бюджету за 20 днів до розгляду,

3. Наповнення інформацією інтерактивної карти бюджету Львівської області, що розроблена Центром «Ейдос»,

4. Формування вичерпного переліку документів, які повинні оприлюднюватися та щодо змісту яких повинні проводитися публічні консультації із зацікавленими сторонами,

5. Проведення незалежної експертної оцінки бюджетного процесу щодо реагування на корупційні ризики та практики,

6. Проведення опитування громадської думки з метою оцінювання можливостей для участі громадян та бізнесу в бюджетному процесі як інструменту попередження корупції,

7. Запровадження громадського бюджету участі

8. Фінансовий моніторинг виконання інвестиційних програм Львівської області

9. Запровадження практики погодження на сесії ЛОР розподілу трансфертів з бюджету та зміни напрямів використання коштів бюджету розвитку

10. Запровадження практики розподілу коштів програми розвитку доріг та перелік доріг для ремонтів за погодженням Сесії ЛОР, на основі критеріїв відбору та з контролем за якістю виконання доріг

11. Запровадження інструментів контролю бюджетних процесів: «Бюджет для громадян» (форма презентації основних бюджетних показників), «Відкрита бухгалтерія» (опублікування в Інтернеті переліку всіх без винятку здійснених за день трансакцій), «Відкритий бюджет» (інформаційна технологія, що допомагає громадянам зрозуміти бюджетну інформацію), «Індекс прозорості бюджету» (інноваційна методологія, що надає можливість комплексно проаналізувати місцеву соціально-економічну і бюджетну політику на всіх її стадіях), «Прозорий бюджет» (інформаційний ресурс, що забезпечує доступ до нормативної, статистичної та аналітичної інформації), Програмно-цільовий метод (запровадження цього методу передбачає наявність системи фінансового контролю, звітності та аудиту, а тому обов’язковим елементом постає побудова системи моніторингу та оцінки виконання програм). Доступ до звітів про доходи і видатки бюджету в розрізі всіх статей, бюджетні запити та кошторисів розпорядників бюджетних коштів

12. Моніторинг корупційних ризиків у сферах замовлення матеріальних цінностей, формування узагальненого переліку об’єктів для фінансування за кошти обласного бюджету на основі пропозицій ОТГ

13. Звітування про використання спецфондів та пенсійних внесків геріатричних пансіонатів Львівської області

14. Запровадження щорічного затвердження бюджетної резолюції Львівської області

 

8) Непрозорі конкурсні процедури та процеси в ЛОР 

1. Оприлюднення на веб-сайті ЛОР протоколів процедур відбору претендентів, підсумкових оцінок претендентів конкурсною комісією,

2. Інформування у біографії голови ЛОР про зв’язки з комерційними організаціями і некомерційними організаціями перед вступом на посаду, його освіту та трудовий шлях,

3. Впровадження прозорих конкурсів із залученням експертної громадськості для призначення на посади, неупереджене обрання представників громадськості до складу конкурсних комісій ЛОР на основі жеребкування

 

9) Неефективне запобігання конфлікту інтересів чиновників системи ЛОР

1. Напрацювати проект визначення порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЛОР,

2. Створення та постійна актуалізація реєстру посадових та службових осіб, керівників установ та організацій ЛОР, що повідомили про конфлікт інтересів, вжиті заходи для його врегулювання (як самостійно особою, так і зовнішні

 

10) Неефективна система стимулювання моральної поведінки службовців ЛОР

1. Ухвалення Етичного кодексу для службовців ЛОР,

2. Створення спеціального інструменту для повідомлення про неетичну поведінку, дискримінацію, сексуальні домагання

 

11) Неефективна система моніторингу державних закупівель на предмет дотримання законодавства   

1. Встановленння практики зовнішніх незалежних моніторингів (при складних/об’ємних закупівлях). Введення антикорупційних інструментів на етапах «до» та «після» проведення конкурсних торгів. Запровадження системи зовнішнього та внутрішнього моніторингу корупційних ризиків на всіх етапах проведення державних закупівель. Проведення за участю громадськості експертних опитувань, фокус-груп, інтерв’ювання бізнес-асоціацій та громадських об’єднань підприємців з метою оцінювання можливостей для прозорої та справедливої участі в конкурсних закупівлях за бюджетні кошти,

2. Розроблення механізму та забезпечення систематичного оприлюднення інформації про засідання комітетів конкурсних торгів усіх розпорядників бюджетних коштів,

3. Створення систему моніторингу стану розрахунків розпорядників бюджетних коштів з постачальниками товарів, робіт, послуг за виконаними договорами,

4. Запровадження автоматичної системи моніторингу цін у розрізі договорів на закупівлі. Оприлюднення інформації результатів моніторингу закупівельних цін,

5. Вжиття заходів щодо виконання доручення голови ЛОДА щодо обов’язкового проведення конкурентних допорогових закупівель товарів і послуг, вжиття санкцій щодо розпорядників-порушників доручення

6. Унеможливлення прийняття ЛОР рішення про проведення підвищення порогів для допорогових електронних закупівель робіт за кошти обласного бюджету

7. Запровадження прозорого механізму оцінки якості послуг за державними закупівлями, врегулювання відповідальності за прийняття актів виконаних робіт

 

12) Забюрократизованість та сповільненість організаційних процесів, що ускладнює прийняття рішень та надання адміністративних послуг громадян

1. Створення Порталу відкритих даних ЛОР,

2. Виконання ЛОР Постанови Кабінету міністрів України про Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (в редакції від 20 грудня 2017 року).

3. Перехід до безпаперових засідань, користуючись електронною мережею документації в інтернеті,

4. Напрацювання проектів рішень з метою деперсоналізації послуг за допомогою онлайн-транзакцій, напрацювання проектів рішень щодо посилення інструментів участі громади, особистого онлайн-кабінету

5. Впровадження та перейняття найкращого досвіду впровадження електронних сервісів в ОТГ на інші ОТГ Львівської області та систему ЛОР

6. Наданню експертної, консультативної та методичної підтримки ОТГ для створення і організації діяльності в них ЦНАПів

 

13) Непрозорість процедур та процесів у сфері освіти Львівської області     

1. Напрацювання проектів рішень щодо впровадження електронної бази вакантних посад, публічності при оголошенні вакантних посад, а також відкритості конкурсів на посади, керівників шкіл,

2. Запровадження інструментів електронного оформлення дітей в дитсадки і школи, забезпечення колегіального доступу до електронної інформації відповідного інструменту

 

14) Непрозорість та неналежний контроль за діяльністю обласних комунальних підприємств

1. Проведення аудиту діяльності стану комунальних підприємств Львівської області

2. Вирішення проблеми інформаційної закритості обласних комунальних підприємств

3. Реалізація можливостей контролю за діяльністю комунального господарства, зокрема, на основі Закону України №1405 за допомогою створення при комунальних підприємствах наглядових рад та оприлюднення інформації комунальними підприємствами, а саме щодо проведення незалежних національних чи міжнародних аудитів, перевірок річних планів закупівель, аудиторських висновків, фінансових звітів, договорів з підрядниками та субпідрядниками, порядку формування тарифів, річних звітів наглядових рад, операцій з бюджетами та організаціями; реєстрація комунальних підприємств на Порталі публічних фінансів (e-data); Розроблення, прийняття та виконання у юридичних особах комунальної форми власності антикорупційних програм. Здійснення моніторингу виконання антикорупційних програм із залученням незалежних громадських організацій, зокрема у юридичних особах комунальної форми власності, що здійснюють діяльність у сферах із високими корупційними ризиками. Опридюднення результатів проведених моніторингів та стану виконання наданих рекомендацій на Єдиному веб-порталі та на веб-сайтах комунальних підприємств. Розроблення форми інформаційного паспорта кожного комунального підприємства, установи та організації, розмістити його на Єдиному веб-порталі територіальної громади. Розроблення та впровадження вимірюваних й адекватних цілей, завдань та показників ефективності діяльності, що для 100% комунальних підприємств зафіксовані в контрактах директорів, а також оприлюднені на веб-сайтах підприємств. Систематичне проведення моніторингу прогнозованих і реальних досягнень юридичних осіб, які засновані на комунальній власності територіальної громади м. Львова (аналіз їх фінансових планів, ключових показників ефективності, звітів про виконання планів, звітів про цільове використання внесків у статутний капітал та ін.). Розроблення та внесення змін до відповідних актів, що врегульовують обов’язкову відповідальність керівника  комунального підприємства, в тому числі звільнення з посади, за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення його підлеглих (підкріплені рішенням суду), а також внести відповідні зміни до типового контракту з керівником комунального підприємства

4. Створення Наглядових рад комунальних підприємств з прозорим процесом висунення та обрання їх членів

5. Запровадження системного економічного та фінансового аналізу діяльності комунальних підприємств

6. Створення на комунальних підприємствах посад незалежних уповноважених з антикорупційної політики, що є компетентними та кваліфікованими та обрані на відкритих конкурсах

7. Включення до антикорупційних програм комунальних підприємств положень про захист викривачів корупції, а також системи сповіщення

 

15) Відсутність механізму стимулювання викриття корупції у Львівській області

Прийняття обласної цільової програми стимулювання викриття корупції у Львівській області

 

16) Непрозорі процедури приватизації та оренди комунального майна

1. Прийняття нормативних документів для впровадження системи Prozorro.Продажі на усі операції з комунальним майном

2. Формування надійної бази даних земель. Опублікування інформації про адреси земельних ділянок,що перебувають у користуванні юридичних і фізичних осіб. Запровадження системи проведення відкритих земельних торгів. Створення єдиного інформаційного порталу та єдиної сервісної системи щодо подання земельних заявок та оренду / користування землями

3. Створення єдиного відкритого реєстру обліку нерухомого комунального майна (у власному чи у оренді), у тому числі з земельними ділянками

4. Уніфікувати форми звітності всіх органів управління державним та комунальним майном. Забезпечити відкритий он-лайн доступ до інформації про комунальне майно

 

17) Ризики у новостворених об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), повільні темпи запровадження антикорупційних програм в ОТГ

Ініціювання прийняття антикорупційних програм ОТГ

 

18) Ризики у сфері будівництва інфраструктури та автомобільних доріг

1. Забезпечити підтримку впровадження стандартів Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) та Ініціативи із прозорості у будівельній галузі (CoST), включно з моніторингом якості робіт на дорогах

2. Створення антикорупційних карт муніципальних ремонтів та аналогій проекту УкрЯма. Моніторинг корупційних ризиків формування переліків об’єктів, що передбачені Програмою розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху 2018-2020 роки

 

19) Недосконала система регуляторної експертизи та оцінки регуляторного впливу

1. Моніторинг регуляторного середовища і відстеження результативності діючих місцевих рішень

2. Широке застоcування М-тесту для систематизованої оцінки наслідків впливу нових регулювань на бізнес. Проведення регулярних репрезентативних опитувань бізнесу всіх розмірів, особливо малого та середнього

3. Обов’язковість проведення відкритих публічних заходів для обговорення проектів регуляторних актів та оприлюднення інформації про хід заходів (протокол чи стенограма), результатів проведення заходів, врахування або неврахування пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів за підсумками публічних заходів

4. Оприлюднення на офіційному сайті ЛОР проектів рішень регуляторних актів в передбачений законом термін разом з супровідними документами

5. Оприлюднення на офіційному сайті ЛОР усіх діючиих регуляторних актів ОМС та підключення області до загальнодержавної системи оприлюднення та систематизації регуляторних актів (Платформи ефективного регулювання)

6. Оприлюднення на Єдиному державному порталі відкритих даних переліку діючих регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

 

20) Корупційні ризики у сфері лісового господарства Львівської області

1. Проведення перевірок та незалежного аудиту діяльності підприємств у сфері лісового господарства Львівської області

2. Призначення керівників лісових господарств на основі відкритих конкурсів із залученням представників місцевої  громади

3. Введення мораторію на лісогосподарські роботи у конкретних ділянках лісу, спроби створити локальні об’єкти ПЗФ (заказники) у найпроблемніших місцях

4. Продаж лісу виключно через систему Prozorro; проведення прозорих торгів серед  підприємців, які претендують отримати ділянки для проведення  рубок

5. Повний публічний доступ до  квартально-видільної сітки, планів лісонасаджень, таксаційних описів та інших матеріалів лісовпорядкування

 

21) Корупційні ризики щодо незаконного видобутку гравію

Створення за необхідності тимчасової контрольної комісії ЛОР

 

22) Корупційні ризики розміщення соціальної реклами у Львівській області та публікацій, аудіо- та відеоматеріалів ЛОР

1. Запровадження системи контролю змісту соціальної реклами на майданчиках ЛОР від розміщення політичних ангажованих матеріалів

2. Фінансовий моніторинг публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти з обласного бюджету для регіональних ЗМІ

 

23) Корупційні ризики реалізації програм з поводження з відходами у Львівській області та переданих від міста Львова відходів

 

24) Корупційні ризики у е-деклараціях чиновників системи ЛОР

Запровадження контролю наповнення е-декларацій чиновників ЛОР та реагування на виявлені порушення, повідомлення від громадськості

 

25) Корупційні ризики контролю за діяльністю митних постів Львівської області

1. Вдосконалення спостережних, сканувальних та зважувальних систем на митних постах. Відкриття доступу до внутрішніх камер ДФС;

2. Напрацювання проектів рішень щодо запровадження інституту митного поліцейського (з роботою під камеру), запровадження відеоспостереження за роботою інспекторів митниці з прямою трансляцією на єдиний диспетчерський пункт

 

26) Корупційні ризики виділення коштів у рамках Програму підтримки правоохоронних органів у Львівській області на 2018 – 2020 роки

 

27) Корупційні ризики в сфері управління персоналом, які пов’язані з: впливом з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб; неповідомленням членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *