Реформа е-черги в ДНЗ міста Львова: Виконавчий комітет ЛМР затвердив напрацювання Робочої групи Антикорупційного Форуму та партнерів

Webp.net-resizeimage

Ще один наш проект, що дійшов до логічного завершення – це вдосконалення системи електронної реєстрації дітей в ДНЗ міста Львова.

Ця історія тягнулась ще з квітня 2018 року, коли представники Антикорупційного Форуму Львівщини та Всеукраїнського антикорупційного центру з активістом Маркіяном Гриновцем почали працювати на конструктив.

При Управлінні освіти ЛМР була створена Робоча група, що провела більше 10 засідань. До Груп увійшли представники Антикорупційного Форуму, Всеукраїнського Антикорупційного центру, представники різних структурних підрозділів ЛМР, депутатського корпусу ЛМР та розробник системи. В ході тривалих і складних дискусій вона затвердила нову редакцію Положення про е-чергу у Львові та е-пропозиції щодо її технічного вдосконалення. 21 грудня 2018 року рішенням Виконавчого комітету ЛМР внесено зміни до Положення та Правил зарахування дітей до дитячих садочків м. Львова.

Шлях був довгий. Спочатку запис на зустріч з профільним заступником міського голови, зустріч з головою управління освіти, робоча група, двоє громадських слухань та одні публічні консультації. І лише тоді результат. Відкриття е-черги, структурна реформа адміністрування та контролю. Усі ці зміни в сукупності ліквідують більшість корупційних ризиків у системі.

 

Що змінилось та чого нам вдалось досягти?

Частину нововведень вже описали на своїй сторінці Управління освіти ДГП Львівської міської ради:

«У відкритому доступі батькам можна буде бачити списки дітей, які зареєстровані в системі (прізвище, ім’я, по батькові, дата та час реєстрації), порядковість розташування електронної заявки у певній віковій групі та кількість вільних місць у певній віковій групі на бажаний рік зарахування.

Для того, щоб батьки надавали достовірну інформацію, в заявці тепер потрібно буде при реєстрації вносити у відповідне поле сканований документ свідоцтва про народження та документ, який засвідчує пільгове зарахування, а також, довідку з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу, видану органом соціального захисту за місцем проживання (для пільгових категорій).

Звертаємо увагу, що батькам, які уже зареєстрували дітей у 2017-2018 роках до дитячих садків м. Львова причин для хвилювання немає. Система реєстрації не змінилася! Лише внесено зміни до Положення та Правил зарахування дітей. А скановані копії документів батьки вже зареєстрованих дітей матимуть можливість внести в бланк заявки до 10 травня 2019 року.

Також наголошуємо, що відповідно до прийнятої редакції Положення про електронну реєстрацію, батьки мають можливість лише один раз в місяць редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані дошкільні заклади включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до садочка.

Ще одне нововведення: до пільгової категорії першочергового зарахування дітей до ЗДО в межах 20% додано дітей працівників, які працюють у закладі дошкільної освіти та дітей з багатодітних сімей.

І найважливіше – це змінюється дата реєстрації новонароджених малюків, а саме: в перший робочий день вересня о 9.00 год 2019 року, а це буде 2 вересня 2019, розпочнеться реєстрація дітей народжених в період з 01січня по 31 серпня 2018 року на 2020 рік у групу раннього віку або на 2021 рік у молодшу.

Дітей, які народилися з 01вересня 2018 по 31 грудня 2018 року можна буде реєструвати до дитячих садочків в перший робочий день вересня 2020 року у групу раннього віку на 2021 рік або на 2022 рік у молодшу групу.

Такі зміни у даті реєстрації нададуть батькам дітей однакові права та не викликатимуть непорозумінь. Оскільки, раніше дітей, які народилися з 01 вересня по 31 грудня одразу реєстрували до садків з 01 січня наступного року, відповідно певна кількість місць уже була зайнятою».

 

Серед змін у Положенні варто відзначити:

Доданий пункт про мету е-системи:

«1.1.6. Забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова».

 

Деталізовані визначення понять Положення та розширений перелік адміністраторів системи згідно структурних змін роботи е-системи:

«1.5.3.Під адміністраторами ЕСРД розуміють: Управління освіти ДГП ЛМР – замовник ЕСРД та розпорядник інформації, що міститься в ЕСРД. Має доступ до даних ЕСРД без права редагування, крім випадків передбачених цим Положення;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – оператор електронної системи, має доступ в режимі внесення даних в заявку, створену батьками;

ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» (далі – МЦІТ) забезпечує технічне обслуговування та функціонування оновленої ЕСРД, в тому числі організовує технічні можливості для внесення та обробки інформації у ЕСРД.

Заклад дошкільної освіти (ЗДО) – орган, який має доступ до інформації в ЕСРД  в частині друку документів з ЕСРД для особової справи дитини, проставлення відмітки в ЕСРД про зарахування дитини до ЗДО.

 

Визначення права на першочергове зарахування для мешканців Львова та наближених міст:

«2.1. Першочергово зараховуються до ЗДО діти, які проживають у м. Львові, а також у м.Винники, смт Брюховичі, смт Рудно. У разі наявності вільних місць у ЗДО, до них можуть бути зараховані діти з інших населених пунктів».

 

Запровадження можливості анулювання заявок-дублів та зміна процедури виправлення помилок не через ЗДО, а через ЦНАП:

«2.8. … У разі надання неправдивої інформації батьками або особами, які їх заміняють, щодо дати народження, серії та номера свідоцтва про народження, пільгової категорії, виявлення дублювання заявок. Якщо батьки виявили помилки в електронній заявці дитини у системі реєстрації дітей до ЗДО м. Львова, їм необхідно до 10 травня року зарахування дитини до ЗДО звернутися до адміністратора системи електронної реєстрації (ЦНАП) з метою їх виправлення».

 

Надання адміністраторам права перевірки документів:

«2.9. Документи, які подають батьки, можуть бути перевірені адміністраторами ЕСРД.

 

Запровадження відображення даних про кількість груп та їх наповнюваність:

2.13. Дані про кількість груп і їх наповнюваність оприлюднюються управлінням освіти ДГП ЛМР щорічно до 15 грудня на сайті за адресою: http://reg.edu.lvivciti.gov.ua/ та не підлягає зменшенню».

 

Запровадження персональної відповідальності для посадових осіб за невиконання Положення:

«3.3. Для роботи у ЕСРД адміністратори ЕСРД своїм наказом визначають посадових осіб, які мають до неї доступ.

3.4 Посадові особи адміністраторів ЕСРД визначені пунктом 3.3 та заявник несуть персональну відповідальність за невиконання цього Положення».

 

Запровадження відповідальності за збереження та захист персональних даних:

«4.1. … Адміністратори та користувач несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника».

 

Відкриття списків та опублікування відкритих даних в е-черзі:

«4.4. Дані в ЕСРД, які можна бачити у відкритому доступі: список дітей вікової групи із прізвищами, іменами, по батькові дітей та дата і час  реєстрації заявки в ЕСРД; порядковість розташування електронної заявки в певній віковій групі; кількість вільних місць в певній віковій групі на бажаний рік зарахування.

 

Деталізація алгоритму зарахування:

«II. 1. Алгоритм зарахування: Список для зарахування дітей у ЗДО формується з заявок, у яких цей ЗДО зазначений в першому пріоритеті, в порядку подання цих заявок (за датою реєстрації заявки). Якщо заявок першого пріоритету недостатньо для заповнення сформованих груп та їх наповнюваності, визначених п. 2.11 цього Положення – список доповнюється заявками, у яких цей ЗДО зазначений в другому пріоритеті, в порядку подання цих заявок (за датою реєстрації заявки). Якщо заявок першого та другого пріоритету недостатньо для заповнення сформованих груп та їх наповнюваності – список доповнюється заявками, у яких цей ЗДО зазначений в третьому пріоритеті, в порядку подання цих заявок (за датою реєстрації заявки)».

 

Додані вичерпні підстави та процедури відмови в зарахуванні:

«12. Підстави для відмови у зарахуванні дитини до ЗДО (перелік вичерпний):

12.1.Введені у заявці відомості (прізвище, ім’я, по-батькові дитини, серія та номер свідоцтва про народження дитини, реквізити документів, які підтверджують пільгу) не відповідають даним, які містяться в оригіналах документів;

12.2. Відсутній або не пред’явлений для перевірки оригінал свідоцтва про народження дитини та/або документ, який підтверджує зазначене в заявці право на пільгу щодо зарахування в ЗДО;

12.3. Порушено визначені у цьому Положенні строки реєстрації заявки та/або подання відомостей чи документів.

13. Відмова у зарахуванні видається керівником ЗДО батькам дитини, або особам, які їх заміняють під час їх особистого звернення, виключно у письмовій формі, з реєстрацією такого документу у вихідній документації закладу.

14. Відмова у зарахуванні повинна містити відомості, які ідентифікують заявку в системі (ідентифікатор заявки, прізвище дитини та рік зарахування, тощо) та детальне обґрунтування причин відмови. У разі незгоди – батьки, або особи, які їх заміняють, мають право звернутись до  управління освіти департаменту гуманітарної політики з мотивованим оскарженням такої відмови. У разі не вирішення управлінням освіти питання, заявник має право звертатися до суду».

 

Очікуємо втілення прийнятих змін, IT-вдосконалення системи та отримання нею Сертифікату безпеки та відповідності. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *