Комісія з оцінки корупційних ризиків Львівської обласної ради підтримала більшість пропозицій Антикорупційного Форуму

Webp.net-resizeimage

Раніше ми вже повідомляли, що на Регламентній комісії Львівської обласної ради було прийнято рішення про включення нашого представника Олексія Роговика до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків Львівської обласної ради. На першому засіданні цієї Комісії був затверджений робочий графік та план ідентифікації корупційних ризиків у Львівській обласній раді, а Антикорупційний Форум Львівщини подав ідентифікацію 27 ризиків та 80 пропозицій.

 

На окремій зустрічі Антикорупційного Форуму Львівщини та Всеукраїнського Антикорупційного центру з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді Соломією Гаталяк та начальником юридичного відділу у Львівській обласній раді Андрієм Мельником були досягнуті наступні домовленості:

По-перше, врахувати більшість пропозицій Антикорупційного Форуму, зокрема, в частині контролю бюджетних процесів та фінансового моніторингу, покращення системи надання відповідей на інформаційні запити в частині надання проміжних відповідей та опублікування аналітики на цю тему, функціонування систем антикорупційного сповіщення, посилення вимог до звітування в системі ЛОР, підвищення контролю за наданням дозволів ЛОР, підвищення прозорості конкурсних процедур, посилення моніторингу порушень в контексті конфлікту інтересів та державних закупівель, збільшення обсягу опублікування відкритих даних, посилення контролю через аудит та прозорості обласних комунальних підприємств, зокрема, і «лісових», стимулювання викривачів корупції, запровадження приватизації та оренди комунального майна через Prozorro.Продажі, посилення контролю у сфері інфраструктури, підвищення контролю за розміщенням соціальної реклами за кошти обласного бюджету на предмет політичної реклами та інше.

По-друге, щодо впровадження окремих пропозицій Антикорупційного Форуму. Було домовлено про спільну роботу над створення механізму фінансового моніторингу ЛОР та Львівської ОДА, створення реєстру заяв та притягнень до відповідальності в контексті конфлікту інтересів, напрацювання Етичного кодексу ЛОР, виконання Постанови Кабінету міністрів України про публікацію відкритих даних, сприяння правоохоронним органам, зокрема, ДБР, а також запровадження контролю за Програмою підтримки правоохоронних органів у Львівській області 2018–2020.

По-третє, підняті також були питання про затягування процесів прийняття антикорупційних програм в ЛОР через позицію депутатського корпусу, а також часту відсутність кворуму на профільній комісії ЛОР.

 

Вже на наступній зустрічі Комісії з оцінки корупційних ризиків Львівської обласної ради був затверджений Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради та два додатки до нього. Цей Звіт і закріпив прийняті від Антикорупційного Форуму пропозиції.

З цими документами можна ознайомитись у цих файлах:

 ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради

Додаток до звіту 1

Додаток до звіту 2

 

Ми хочемо відзначити важливі прогресивні положення цього документу, що стане основою Антикорупційної програми Львівської обласної ради 2019, і наш внесок у цей документ.

 

«З урахуванням повноважень, завдань, функцій, які передбачені у діяльності обласної ради, Комісія ідентифікувала та оцінила корупційні ризики», яких вийшло аж 39. Це суттєво вирізняє документ від подібних у інших областях.

 

Серед врахованих наших пропозицій, або підтриманих наших пропозицій-положень, що було попередньо напрацьовані у ЛОР є:

По-перше, щодо впливу з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органах місцевого самоврядування осіб, в тому числі близьких, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції у Львівській обласній раді  документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника – повідомлення антикорупційних органів. Розроблення та затвердження внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.

По-друге, недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: визначення особи відповідальної за здійснення періодичного аудиту системи електронного документообігу щодо запитів, звернень та листів-відповідей на них , а також звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікація на веб-сайті обласної ради статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них.

По-третє, відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами обласної ради, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях. Розроблення та затвердження внутрішнього акта, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності з   боку уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції у Львівській обласній раді.

По-четверте, недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Львівської обласної ради. Розроблення  та затвердження порядку подання та розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, що відображає діяльність Львівської обласної ради. Фінансовий моніторинг публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти обласного бюджету. Здійснення контролю за розміщенням  інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів.

По-п’яте, дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Розроблення та затвердження внутрішнього акта, який регулюватиме  процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель). Неналежне здійснення контролю за виконанням договорів постачальниками товару, робіт, послуг. Розроблення та затвердження  положення про ведення договірної роботи у обласній раді, яке регулюватиме питання здійснення контролю  за договорами укладеними  з постачальниками товару, робіт, послуг. Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель у обласній раді. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.

По-шосте, затягування строків розгляду документів щодо надання дозволів та/або погоджень, недостатня регламентація підстав для відмови. Розроблення та затвердження внутрішнього акта щодо порядку  прийняття та розгляду документів, визначення конкретних строків.

По-сьоме, неврахування  депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу. Розроблення та затвердження внутрішньої процедури моніторингу стану врахування зауважень юридичного відділу під час прийняття рішень обласною радою з розміщенням даної інформації на офіційному веб-сайті обласної ради.

По-восьме, ризики пов’язані з відсутністю контролю за  видатками  управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Розроблення та затвердження порядку щодо здійснення контролю за видатками управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Ризики пов’язані з недостатньою відкритістю, прозорістю діяльності управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Створення офіційного веб-сайту управління майном спільної власності Львівської обласної ради з висвітленням діяльності.

По-дев’яте, неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладі. Проведення аудиту діяльності обласних комунальних закладів. Ініціювання  прийняття у обласних комунальних закладах Антикорупційних програм із включенням розділу щодо повідомлення про корупцію та захисту викривачів корупції. Ініціювання внесення змін до статуту обласних комунальних закладів в частині щодо обов’язкової відповідальності керівника комунального закладу за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення його підлеглих (підтверджені рішенням суду).

По-десяте, Відсутність визначеної процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) та уповноважених осіб відповідальних за це. Розроблення та затвердження порядку,  що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб органу влади, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства) та визначатиме  уповноважену відповідальну особу.

По-одинадцяте, Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію. Створення захищених від витоку інформації каналів  для повідомлень про корупцію, а саме телефонної лінії, розділу на веб-сайті, ел.пошти.

По-дванадцяте, Ризики пов’язані з недоброчесністю депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень. Розроблення та затвердження  внутрішнього механізму повідомлення депутатами обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів, повідомлення про відповідальність у разі його порушення. Періодичне розміщення  на веб-саті обласної ради  інформації щодо заяв поданих депутатами обласної ради стосовно  конфлікту інтересів та вжитих заходів для його врегулювання. Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства.

По-тринадцяте, Ризики пов’язані з висвітленням ЗМІ інформації щодо діяльності обласної ради. Проведення круглих столів з запрошенням представників ЗМІ з актуальних питань діяльності органів місцевого самоврядування, у т.ч. дотримання вимог антикорупційного законодавства.

По-чотирнадцяте, Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, перерахунком коштів. Розроблення та затвердження поряду здійснення контролю за використанням  фінансових та матеріальних ресурсів, перерахунком коштів.

По-п’ятнадцяте, Ризики пов’язані з використанням бюджетних коштів. Розроблення та затвердження бюджетного регламенту Львівської обласної ради. Забезпечення оприлюднення змін до бюджету за 20 днів до розгляду. Проведення незалежної експертної оцінки бюджетного процесу щодо реагування на корупційні ризики та практики. Погодження розподілу трансфертів з бюджету та зміни напрямків використання коштів бюджету розвитку і погодження коштів програми розвитку доріг та переліку доріг для ремонту на основі критеріїв відбору та контролем за якістю виконання робіт, рішенням Львівської обласної ради.

По-шістнадцяте, Ризики пов’язані з орендою та відчуженням комунального майна. Прийняття документа для впровадження системи Prozorro.Продажі щодо розпоряджання комунальним майном.

 

Ми вдячні Львівській обласній раді за відкритість та врахування пропозицій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *