Органи з боротьби з корупцією на Львівщині

Правова система в Україні вже сьогодні має достатній набір засобів і способів для боротьби з корупцією, в тому числі за ініціативи приватних осіб. Представляємо Вашій увазі перелік та функції основних “гравців”.

Прокуратура

– право звернення безпосередньо до органів прокуратури у випадку виявлення корупційного правопорушення (прокуратура зобов’язана протягом 24 годин з отримання такого звернення забезпечити внесення відомостей до ЄРДР і розпочати ДР + при потребі – невідкладні слідчі дії);

– при перевірці кандидатів на посаду прокурора (які вже успішно склали кваліфікаційний іспит) громадськість (і у якості ФО, і у якості ГО) вправі подавати до КДК прокурорів інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит (якщо подана інформація свідчитиме про недоброчесність кандидата (у т.ч. обґрунтовані підозри про корупційну діяльність), КДК може(!) прийняти рішення про недопущення кандидата до проходження спеціальної підготовки, а отже, кар’єра у прокуратурі такої особи виключена);

– шляхом подання запитів можливо отримати інформацію про стан боротьби з корупцією в області, заходи, спрямовані на її подолання (матеріали конкретних ДР, звичайно, не нададуть – це інформація з обмеженим доступом, однак загальний стан громадськість вправі моніторити);

– подання скарг на дії/бездіяльність працівників органів прокуратури всіх рівнів на території Львівщини;

– разом з Територіальним управлінням НАБУ у Львові буде утворено територіальний підрозділ Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (тут, зважаючи на норми ЗУ «Про прокуратуру», громадськість матиме більше важелів впливу, але конкретно щось запропонувати наразі неможливо, оскільки відсутні НПА, які регулювали б діяльність територіальних управлінь такої прокуратури);

– утворено Консультативну раду при Прокуратурі Львівської області;

Негатив: з прокуратури за новим ЗУ зняли функцію загального нагляду, а отже, ініціювати прокурорську перевірку підприємств, установ, організацій на предмет корупції тепер неможливо, це вправі робити НАБУ.

 

Львівське територіальне управління НАБУ

(призначений тільки очільник, коли остаточно буде сформований орган – невідомо)

– одним із принципів діяльності НАБУ (а далі по тексту ЗУ «Про НАБУ» і обов’язком працівників) є взаємодія з ОДВ/ОМС, громадськими об’єднаннями, а тому співпраця з НАБУ буде (в ідеалі) бажаною і для НАБУ. Цілком можливе отримання інформації щодо результатів проведення антикорупційних заходів, а також розроблення і пропозиція ТУ НАБУ своїх програм з боротьби з корупцією на території області (про якусь конкретику у співпраці говорити можна буде тільки при остаточному створенні органу);

– НАБУ на умовах конфіденційності здійснюватиме співробітництво з ФО з метою отримання допомоги в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень;

– в структурі НАБУ (у т.ч. в територіальних управліннях) буде утворено підрозділи внутрішнього контролю задля запобігання вчинення правопорушень працівниками НАБУ, з яким потенційно можна співпрацювати (тільки необхідно дочекатись Положення, яке регулюватиме діяльність цього підрозділу: від збору інформації щодо недоброчесності працівників і до отримання звітів про результати діяльності;

– при Національному бюро законом передбачено утворення Ради громадського контролю, логічно, схожі органи мали би утворюватися і при територіальних управліннях, через які можна законно впливати на діяльність бюро.

 

СБУ

(До моменту створення спеціалізованих органів по боротьбі з корупцією відповідні повноваження покладаються на СБУ)

– з приводу спільної діяльності з УправлiннямСБУ уЛьвiвськiй областi в контексті боротьби з корупцією: можливості аналогічні до можливостей співпраці з прокуратурою і територіальним відділенням НАБУ (отримання інформації, подання відомостей про вчинення антикорупційних правопорушень тощо);

– при Управлінні СБУ утворено Громадську раду.

Повноваження ГР такі:

– здійснює моніторинг та аналіз інформації з питань оновлення кадрового складу СБУ, у тому числі тієї, яка надходить від фізичних та юридичних осіб на поштову та електронну адреси Ради;

– готує пропозиції з питань, пов’язаних із реалізацією положень Закону України “Про очищення влади”; оновлення напрямів діяльності СБУ; вирішення питань взаємодії СБУ з громадськістю; оновлення кадрового складу СБУ, у тому числі щодо призначення на посади в СБУ громадських активістів, які відповідають вимогам статті 19 Закону України “Про Службу безпеки України”; запобігання корупції в СБУ; притягнення до передбаченої законом відповідальності співробітників СБУ, які вчинили корупційні правопорушення, а також діяння, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини; внесення змін до законодавства України;

– проводить, замовляє проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подає за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів або посадових осіб;

– інформує громадськість про свою діяльність на власному веб-сайті або через засоби масової інформації.

 

Джерело: http://static.ukrinform.com/photos/2015_12/1449674374-3194.jpg

Джерело: http://static.ukrinform.com/photos/2015_12/1449674374-3194.jpg

 

Національна поліція

(Спеціальними повноваженнями у сфері протидії корупції НП не наділена)

– відповідно до положень ст. 216 КПК органи досудового розслідування Національної поліції не в праві розслідувати корупційні правопорушення (підслідні поки що СБУ, пізніше частина з них перейде НАБУ);

– ще частину злочинів, вчинених державними службовцями, згідно з чинним КПК повинне здійснювати Державне бюро розслідувань (але поки таке не створене, ДР здійснюють слідчі органів прокуратури);

– загалом поліція зобов’язана приймати заяви про вчинення кримінального правопорушення (у т.ч. корупційного) і передати його за підслідністю, тому співпраця як така обґрунтована тільки в контексті протидії корупції в самій структурі ГУ НП.

 

Комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної політики ЛОР

– можна брати участь у засіданнях постійної комісії, долучатись до розробки висновків і рекомендацій комісії, брати участь у розробці проектів рішень ради, напрацюванні антикорупційних програм тощо;

– комісія вправі утворювати робочі групи для вирішення конкретних питань, до складу яких, окрім депутатів, можуть входити представники науки, представники громадськості;

– розглядає питання, дає висновки та рекомендації про проведення службового розслідування з питань корупції та відповідності займаним посадам посадових осіб виконавчих органів міської ради, які є обов’язковими для виконання;

– сприяє участі громадян у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підзвітності, прозорості та відкритості у роботі ради, її виконавчих органів, депутатів, постійних депутатських комісій;

– бере участь у прийнятті рішень і готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності та дотримання етики в органах місцевого самоврядування.;

– здійснює контроль за виконанням законодавства України з питань конфлікту інтересів під час розгляду, підготовки та прийняття рішень радою, діяльності ради її виконавчих органів та посадових осіб, надає пропозиції щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

– організовує громадський контроль за роботою комунальних підприємств, установ, організацій у частині використання ними бюджетних коштів;

– звертається у контролюючі та правоохоронні органи з метою проведення перевірок діяльності комунальних підприємств. Сприяє розвитку електронного урядування, електронних сервісів у місті.

 

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

– відповідно до Положення «Про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» до компетенції УУ належить здійснення заходів, пов’язаних із залученням до формування та реалізації державної антикорупційної політики інститутів громадянського суспільства, співпраці з ними та сприяння співпраці з ними органів виконавчої влади;

– УУ також зобов’язується забезпечувати ефективну взаємодію з центральними і місцевими органами виконавчої влади, їх територіальними органами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики, інформування громадськості про стан реалізації державної антикорупційної політики)

– відповідно до законодавчих актів, функції Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики дублюють повноваження НАЗК. Тому досвід співпраці з УУ в майбутньому забезпечить співпрацю з НАЗК, оскільки при утворенні останньої найімовірніше буде ліквідовано інститут урядового уповноваженого.

 

Відповідно до Постанови КМУ №706 від 04.09.2013р. керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій  утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, апаратів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій.

Отже, кожен з органів державної влади ( у т.ч. у військові установи) має у своїй структурі елемент, відповідальний за виявлення фактів корупції. Функції таких утворень поширюються тільки на орган, у якому вони утворені, а тому у кожному конкретному випадку необхідно розробляти стратегію співпраці;  діяльність таких утворень регламентується внутрішніми актами і поки не наведемо комунікацію з ними – не відомо, яким чином вони діють і які варіанти співпраці можливі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *